Thủ Thuật

Cách chèn thêm hoặc xóa bớt cột và hàng trong Excel 2003 – https://thiennhuong.com

Khi thao tác với bảng tính Excel 2003, bạn hoàn toàn có thể chèn thêm hoặc xóa bớt cột và hàng ở bất kể vị trí nào trong trang bảng tính một cách rất thuận tiện, kể cả việc phải chèn thêm cột hoặc hàng vào giữa những ô đã có sẵn tài liệu .

Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003

Trong Excel, bạn hoàn toàn có thể chèn thêm một hàng ở bất kể nơi nào bạn muốn. Excel sẽ chuyển dời những hàng hiện có xuống dưới để nhường chỗ cho cột mới .Khi muốn chèn thêm một hàng bạn có hai cách để làm như sau :

Cách 1

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.
 2. Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Rows
 3. Một hàng mới sẽ được thêm vào bên trên của hàng đã được chọn ban đầu.

Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003

Cách 2

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.
 2. Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Insert, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row
 4. Nhấn nút OK
 5. Một hàng mới sẽ được thêm vào bên trên của hàng đã được chọn ban đầu

Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003Cách chèn thêm hàng trong Excel 2003

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn nhiều hàng trước khi chọn Insert để thêm nhiều hàng một cách nhanh gọn. Excel sẽ chèn một số lượng hàng mới bằng với số hàng mà bạn đã chọn .

Cách chèn thêm cột trong Excel 2003

Trong Excel, bạn hoàn toàn có thể chèn thêm một cột ở bất kể nơi nào bạn muốn. Excel sẽ chuyển dời những cột hiện có sang bên phải để nhường chỗ cho cột mới .Khi muốn chèn thêm một cột bạn có hai cách để làm như sau :

Cách 1

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.
 2. Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Columns
 3. Một cột mới sẽ được thêm vào bên trái của cột đã được chọn ban đầu

Cách chèn thêm cột trong Excel 2003Cách chèn thêm cột trong Excel 2003Cách chèn thêm cột trong Excel 2003

Cách 2

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.
 2. Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Insert, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column
 4. Nhấn nút OK
 5. Một cột mới sẽ được thêm vào bên trái của cột đã được chọn ban đầu

Cách chèn thêm cột trong Excel 2003Cách chèn thêm cột trong Excel 2003Cách chèn thêm cột trong Excel 2003

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn nhiều cột trước khi chọn Insert để thêm nhiều cột một cách nhanh gọn. Excel sẽ chèn một số lượng cột mới bằng với số cột mà bạn đã chọn .

Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003

Khi muốn xóa một hàng và những tài liệu của nó bạn có hai cách để làm như sau :

Cách 1

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.
 2. Truy cập vào trình đơn Edit và chọn Delete
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row
 4. Nhấn nút OK

Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003

Cách 2

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong hàng.
 2. Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire row
 4. Nhấn nút OK

Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003Cách xóa bớt hàng trong Excel 2003

Cách xóa bớt cột trong Excel 2003

Khi muốn xóa một cột và những tài liệu của nó bạn có hai cách để làm như sau :

Cách 1

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.
 2. Truy cập vào trình đơn Edit và chọn Delete
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column
 4. Nhấn nút OK

Cách xóa bớt cột trong Excel 2003Cách xóa bớt cột trong Excel 2003Cách xóa bớt cột trong Excel 2003

Cách 2

 1. Nhấp chuột vào bất cứ ô nào trong cột.
 2. Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn
 3. Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn Entire column
 4. Nhấn nút OK

Cách xóa bớt cột trong Excel 2003Cách xóa bớt cột trong Excel 2003Cách xóa bớt cột trong Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi quan điểm góp phần hoặc vướng mắc của bạn về bài viết này !

Xin sung sướng nhập đúng mực địa chỉ E-Mail của bạn để nhận được thư vấn đáp .

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang