Thủ Thuật

Cách sửa lỗi dính chữ trong Word mọi phiên bản 100% thành công

Việc soạn thảo văn bản trên Word là 1 việc rất phổ biến hiện nay và sẽ như thế nào khi bạn mở lên và thấy tất cả chữ đã bị dính vào nhau, như vậy sẽ rất khó chịu đúng không. Nhưng đừng lo lắng, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để sửa lỗi dính chữ trên Word cực nhanh chóng và hiệu quả.

Cách sửa lỗi dính chữ trong Word cho mọi phiên bản đơn giản, nhanh chóng 100% thành công

Cách sửa lỗi dính chữ trong Word cho mọi phiên bản đơn thuần, nhanh gọn 100 % thành công xuất sắcBài viết được thực thi trên máy tính hệ quản lý và điều hành Windows với phiên bản Word năm nay, ngoài những bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi trên những phiên bản Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tương tự như .

I. Lỗi dính chữ trong Word là gì? Các nguyên nhân gây ra lỗi dính chữ trong Word

Lỗi dính chữ trong Word là lỗi mà khi bạn mở 1 file Word lên, các ký tự, chữ bên trong file Word đó bị dính lại với nhau hay nói các khác là không có khoảng trắng giữa các chữ. Cách này rất thường xuyên xảy ra khi mở file nhưng khi soạn thảo văn trên 1 file Word mới thì lại không bị.

Lỗi dính chữ trong Word

Lỗi dính chữ trong Word

Các nguyên nhanh gây ra lỗi dính chữ trong Word mà mình thường hay mắc phải như sau:

  • Do xung đột phiên bản (Dùng phiên bản cũ để mở phiên bản mới).
  • Copy từ các phần mềm khác (Copy dữ liệu từ các phần mềm khác như PDF, PowerPoint, Excel,…).
  • Mở các văn bản ở phần mềm khác bằng Word.

II. Cách sửa lỗi dính chữ trong Word

Cách này bạn sẽ dùng để triển khai khi mở 1 file văn bản bất kể từ 1 nguồn nào đó mà không phải do bạn tạo ra file Word đó .

1. Cách sửa lỗi dính chữ trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

Cách sửa lỗi dính chữ này có thể áp dụng được trên các phiên bản Word từ 2010 trở đi với cả 2 hệ điều hành WindowsMacOS.

Bước 1: Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn thẻ File.

Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn thẻ File” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1006)-800×450.jpg” title=”Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn thẻ File” width=”800″/></p>
<p>Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn thẻ File</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Options</strong>.</p>
<p class=Chọn Options

Chọn Options

Bước 3: Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing.

Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1008)-800×450.jpg” title=”Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing” width=”800″/></p>
<p>Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Đi đến phần <strong>When correcting spelling and grammar</strong> in Word > <strong>Bỏ tích</strong> toàn bộ <strong>các ô</strong> có trong phần này gồm:</p>
<ul>
<li><strong>Check spelling as you type: </strong>Kiểm tra chính tả khi bạn nhập.</li>
<li><strong>Mark grammar errors as you type: </strong>Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập.</li>
<li><strong>Frequently confused words: </strong>Các từ thường bị nhầm lẫn.</li>
<li><strong>Check grammar with spelling: </strong>Kiểm tra ngữ pháp với chính tả.</li>
<li><strong>Show readability statistics: </strong>Hiển thị thống kê khả năng đọc.</li>
</ul>
<p class=Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích toàn bộ các ô có trong phần này” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1009)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích toàn bộ các ô có trong phần này” width=”800″/></p>
<p>Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích hàng loạt những ô có trong phần này</p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Nhấn <strong>OK</strong> để <strong>sửa lỗi dính chữ trong Word</strong>.</p>
<h4>2. Cách sửa lỗi dính chữ trong Word 2007, 2003</h4>
<p><strong>Bước 1:</strong> Mở <strong>file Word</strong> bị lỗi dính chữ > Chọn <strong>nút Microsoft Office <img loading= > Chọn Word Options.

Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn nút Microsoft Office > Chọn Word Options” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1011)-800×450.jpg” title=”Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn nút Microsoft Office > Chọn Word Options” width=”800″/></p>
<p>Mở file Word bị lỗi dính chữ > Chọn nút Microsoft Office > Chọn Word Options</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Hộp thoại <strong>Word Options</strong> hiện lên > Chọn<strong> mục Proffing</strong>.</p>
<p class=Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1012)-800×450.jpg” title=”Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing” width=”800″/></p>
<p>Hộp thoại Word Options hiện lên > Chọn mục Proffing</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Đi đến phần <strong>When correcting spelling and grammar</strong> in Word > <strong>Bỏ tích</strong> toàn bộ <strong>các ô</strong> có trong phần này gồm:</p>
<ul>
<li><strong>Check spelling as you type: </strong>Kiểm tra chính tả khi bạn nhập.</li>
<li><strong>Mark grammar errors as you type: </strong>Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập.</li>
<li><strong>Frequently confused words: </strong>Các từ thường bị nhầm lẫn.</li>
<li><strong>Check grammar with spelling: </strong>Kiểm tra ngữ pháp với chính tả.</li>
<li><strong>Show readability statistics: </strong>Hiển thị thống kê khả năng đọc.</li>
</ul>
<p class=Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích toàn bộ các ô có trong phần này” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1013)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích toàn bộ các ô có trong phần này” width=”800″/></p>
<p>Đi đến phần When correcting spelling and grammar in Word > Bỏ tích hàng loạt những ô có trong phần này</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Nhấn<strong> OK</strong> để sửa lỗi dính chữ trong Word.</p>
<h3>III. Cách lưu file Word không bị dính chữ</h3>
<p>Cách này được sử dụng khi bạn là người trực tiếp tạo ra file Word đó và để cho người xem khi mở file Word bạn đã gửi lên thì sẽ không bị lỗi dính chữ .</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Cách này chỉ lưu được từng file 1 chứ không thể thực hiện lưu nhiều file 1 lúc.</p>
<p>Để thực hiện được việc này thì bạn phải <strong>lưu file Word</strong> đã tạo ra <strong>dưới dạng .doc</strong> thay vì đuôi .docx</p>
<h4>1. Cách lưu file không bị lỗi dính chữ trong Word 2010, 2013,…</h4>
<p>Cách này hoàn toàn có thể thực thi được trên cả 2 hệ quản lý và điều hành Windows và MacOS .</p>
<p><strong>Bước 1:</strong> Mở <strong>file Word</strong> > Chọn <strong>thẻ File</strong>.</p>
<p>Mở file Word > Chọn thẻ File</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Save as </strong>> Chọn vị trí để lưu.</p>
<p><strong>Mẹo:</strong> Bạn có thể nhấn <strong>phím F12</strong> để mở cửa sổ Save as nhanh.</p>
<p class=Chọn Save as > Chọn vị trí để lưu” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1018)-800×450.jpg” title=”Chọn Save as > Chọn vị trí để lưu” width=”800″/></p>
<p class=Chọn Save as > Chọn vị trí để lưu

Bước 3:cửa sổ Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc).

Ở cửa sổ Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1016)-800×450.jpg” title=”Ở cửa sổ Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” width=”800″/></p>
<p>Ở hành lang cửa số Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document ( *. doc )</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Nhấn<strong> Save</strong> để <strong>lưu file Word không bị lỗi dính chữ</strong>.</p>
<p class=Nhấn Save để lưu file Word không bị lỗi dính chữ

Nhấn Save để lưu file Word không bị lỗi dính chữ

2. Cách lưu file không bị lỗi dính chữ trong Word 2007, 2003

Cách này hoàn toàn có thể thực thi được trên cả 2 hệ quản lý Windows và MacOS .

Bước 1: Mở file Word > Nhấp chọn nút Microsoft Office > Chọn Save as.

Mẹo: Bạn có thể nhấn phím F12 để mở cửa sổ Save as nhanh.

Mở file Word > Nhấp chọn nút Microsoft Office  > Chọn Save as” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1015)-800×450.jpg” title=”Mở file Word > Nhấp chọn nút Microsoft Office  > Chọn Save as” width=”800″/></p>
<p>Mở file Word > Nhấp chọn nút Microsoft Office > Chọn Save as</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Ở <strong>cửa sổ Save as</strong> > Đi đến phần <strong>Save as type</strong> > Chọn <strong>Word 97-2003 Document (*.doc)</strong>.</p>
<p class=Ở cửa sổ Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1016)-800×450-1.jpg” title=”Ở cửa sổ Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” width=”800″/></p>
<p>Ở hành lang cửa số Save as > Đi đến phần Save as type > Chọn Word 97-2003 Document ( *. doc )</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhấn <strong>Save</strong> để <strong>lưu file Word không bị lỗi dính chữ</strong>.</p>
<p class=Nhấn Save để lưu file Word không bị lỗi dính chữ

Nhấn Save để lưu file Word không bị lỗi dính chữ

IV. Cách lưu nhiều file không bị dính chữ trong Word

1. Cách lưu nhiều file không bị lỗi dính chữ trong Word 2010 trở đi

Cách này hoàn toàn có thể triển khai trên cả 2 hệ điều hành quản lý Windows và MacOS .

Bước 1: Mở file Word > Chọn thẻ File.

Mở file Word > Chọn thẻ File

Bước 2: Chọn Options.

Chọn Options

Bước 3: Ở hộp thoại hiện lên> Chọn mục Save.

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1021)-800×450.jpg” title=”Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save” width=”800″/></p>
<p>Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Đi đến phần <strong>Save Documents</strong> > Ở dòng <strong>Save files in this format</strong> > Chọn <strong>Word 97-2003 Document (*.doc)</strong>.</p>
<p class=Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1022)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” width=”800″/></p>
<p>Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document ( *. doc )</p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Nhấn <strong>OK</strong> để các file sau này chỉ cần nhấn lưu là sẽ không bị lỗi dính chữ nữa.</p>
<h4>2. Cách lưu nhiều file không bị lỗi dính chữ trong Word 2007, 2003</h4>
<p><strong>Bước 1:</strong> Mở <strong>file Word</strong> > Nhấp vào <strong>nút Microsoft Office </strong> > Chọn <strong>Word Options</strong>.</p>
<p>Mở file Word > Chọn nút Microsoft Office > Chọn Word Options</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Ở hộp thoại hiện lên > Chọn <strong>mục Save</strong>.</p>
<p class=Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1024)-800×450.jpg” title=”Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save” width=”800″/></p>
<p>Ở hộp thoại hiện lên > Chọn mục Save</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Đi đến phần <strong>Save Documents</strong> > Ở dòng <strong>Save files in this format</strong> > Chọn <strong>Word 97-2003 Document (*.doc)</strong>.</p>
<p class=Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1323928//Screenshot(1025)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document (*.doc)” width=”800″/></p>
<div style=

Xem thêm: Cách hiện công thức trong Excel để in ấn đơn giản cho mọi phiên bản

Đi đến phần Save Documents > Ở dòng Save files in this format > Chọn Word 97-2003 Document ( *. doc )

Bước 4: Nhấn OK để các file sau này chỉ cần nhấn lưu là sẽ không bị lỗi dính chữ nữa.

Và đó là những cách hoàn toàn có thể giúp bạn triển khai sửa lỗi dính chữ trong Word cực kỳ đơn thuần mà lại rất hiệu suất cao và nhanh gọn. Nếu có vướng mắc về bài viết bạn hãy để lại phản hồi bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ có ích với bạn. Chúc bạn thành công xuất sắc ! ! !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang