Thủ Thuật

Sử dụng Advanced Filter để lọc dữ liệu trong Excel 3/2022

Yêu cầu khi sử dụng Advanced Filter

Để sử dụng tính năng Advanced Filter bảng tài liệu cần lọc cần bảo vệ những nhu yếu sau :
– Tiêu đề bảng tài liệu chỉ được sử dụng một dòng duy nhất .
– Trong bảng tài liệu cần lọc không được merge bất kỳ ô nào .

–  Chừa ít nhất 3 dòng trông trên cùng bảng dữ liệu.

Ví dụ ta có bảng tài liệu như sau :

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Sử dụng tính năng Advanced Filter những bạn cần có bảng điều kiện kèm theo lọc .

Tạo bảng điều kiện lọc

Cách tạo bảng điều kiện kèm theo lọc như sau : Chọn tiêu đề cột cần làm điều kiện kèm theo lọc, sau đó chọn Home -> Copy ( hoặc Ctrl + C ) .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Dán (Ctrl + V) vào một ô bất kỳ trong Excel

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Nhập điều kiện lọc

– Những điều kiện kèm theo OR được sắp xếp theo chiều đứng. Ví dụ :
Số ngày công < = 26 hoặc số ngày công > = 29 .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

– Những điều kiện kèm theo AND được sắp xếp theo hàng ngang, do đó nếu cần lọc 2 điều kiện kèm theo AND theo cùng một tiêu chuẩn thì phải dùng một tiêu đề cho 2 ô. Ví dụ những điều kiện kèm theo AND :
Số ngày công > = 26 và < = 29 .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Số ngày công < = 26 và Giới Tính là Nam .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

– Với duy nhất một điều kiện kèm theo những bạn chỉ cần nhập điều kiện kèm theo đó dưới ô tiêu đề của bảng điều kiện kèm theo lọc .

–    Ngoài ra các bạn có thể kết hợp điều kiện AND và OR với nhau.

Sau khi tạo bảng điều kiện kèm theo lọc, những bạn mở màn sử dụng công dụng Advanced Filter để lọc tài liệu .

Sử dụng chức năng Advanced Filter

Chọn Data -> Advanced

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Xuất hiện hộp thoại Advanced Filter, trong phần Action có 2 sự lựa chọn:

– Filter the list, in-place : lọc và trả về hiệu quả ở chính bảng tài liệu lọc .
– Copy to another location : lọc và trả về hiệu quả lọc ở vị trí khác, do bạn chọn .
Ví dụ chọn Copy to another location .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Trong phần List range, các bạn nhấn vào biểu tượng ở cuối dòng như hình dưới đây:

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Sau đó những bạn nhấn chọn bảng tài liệu chính cần lọc bằng cách nhấn chuột, giữ và kéo đến ô ở đầu cuối trong bảng .

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Thả chuột và nhấn vào biểu tượng như hình sau để trở về hộp thoại Advanced Filter.

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Trong phần Criteria range, các bạn cũng thực hiện tương tự để chọn đến bảng điều kiện lọc.

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Vì chọn Copy to another location, nên các bạn cần chọn ô trong phần Copy to

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Sau đó những bạn nhấn OK .
Kết quả sau cuối sau khi lọc :

Loc-du-lieu-trong-Excel-bang-Advanced-Filter

Chức năng Advanced Filter hoàn toàn có thể tích hợp rất nhiều điều kiện kèm theo khác nhau, việc giải quyết và xử lý tài liệu trong bảng tính Excel của những bạn sẽ thuận tiện hơn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !
>> > Bài viết tìm hiểu thêm

Hướng dẫn đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word nhanh chóng 2019
 

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang