Thủ Thuật

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa

Trung tâm kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong phần mềm kế toán Misa. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Mua hàng trong nước về nhập kho

NV1 : Ngày 04/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Việt về nhập kho chưa thanh toán giao dịch với người bán. Công ty Thiên Việt đã chuyển giao rất đầy đủ sản phẩm & hàng hóa ngày 04/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận vừa đủ sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn số 0015381, thuế GTGT 10 % .
Căn cứ vào hóa đơn số 0015381 ngày 04/01/2018 những bạn định khoản nhiệm vụ như sau :

 • Nợ TK156 : 156.362.000
 • Nợ TK 1331 : 15.636.200
 • Có TK 331 : 171.998.200

Các bước hạch toán trên phần mềm thực hiện như sau:

 • Vào menu Nghiệp vụ –> Mua hàng –> Chứng từ Mua hàng hóa hoặc từ phân hệ Mua hàng –> chọn Chứng từ mua hàng hóa hoặc từ tab Mua hàng hóa, dịch vụ –> chọn chức năng Thêm

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 1

⇒ Màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa như sau.

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 2

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là [Chưa thanh toán]
 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng [Nhận kèm hóa đơn]
 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng như sau:

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung cấp: gõ ký tự để search nhà cung cấp tại hộp chọn. Nếu chưa thiết lập thông tin nhà cung cấp từ danh mục -> bấm nút dấu cộng xanh -> hệ thống cho phép khai báo thông tin nhà cung cấp -> nhập thông tin cần thiết -> bấm nút [Cất][Đóng] hoặc sử dụng phím Alt + C để lưu lại thông tin và quay trở lại giao diện màn hình Phiếu nhập

– Diễn giải : Mua máy móc thiết bị nhập kho theo hóa đơn số 0015381 ( những bạn hoàn toàn có thể để nguyên mặc định phần mềm diễn giải hoặc hoàn toàn có thể sửa theo nội dung diễn giải của mình )
– Ngày hạch toán : điền 04/01/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
– Ngày chứng từ : điền 04/01/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 3

Trên tab Hóa đơn:

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 4

Trên Tab Hàng tiền:

– Mã hàng : Di chuột tới dòng có chữ Bấm vào đây để thêm mới -> gõ mã hàng hoặc tên hàng cần nhập để search tài liệu. Nếu chưa nhập thông tin sản phẩm & hàng hóa ở phần hạng mục vật tư hàng hóa -> bấm tích vào hộp chọn -> bấm chọn dấu cộng xanh để thêm mới DM sản phẩm & hàng hóa
– Hệ thống hiện thị tên hàng, kho, thông tin tài khoản kho, đơn vị chức năng tính đã thiết lập từ hạng mục, thông tin tài khoản nợ công ( do tích chọn chưa giao dịch thanh toán ) -> kiểm tra lại xem kho, thông tin tài khoản kho, đơn vị chức năng tính đã đúng mực chưa
– Số lượng : nhập số lượng loại sản phẩm theo hóa đơn
– Đơn giá : nhập đơn giá loại sản phẩm theo hóa đơn
– Hệ thống sẽ tự hiện thị thành tiền = đơn giá * số lương. Tuy nhiên bạn phải kiểm tra số liệu làm tròn cho khớp với hóa đơn

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 5

⇒ Nhập tựa như với mẫu sản phẩm khác

Trên Tab Thuế:

– Chọn lại % tiền thuế GTGT ( nếu chưa thiết lập từ hạng mục vật tư sản phẩm & hàng hóa hoặc thiết lập sai )
– Kiểm tra lại tiền thuế phải khớp so với hóa đơn ( nếu làm hóa đơn làm tròn )

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 6

Trên Tab Chi phí: thực hiện phân bổ chi phí mua hàng nếu có

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 7

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

– Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

NV2 : Ngày 20/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Gtic về nhập kho chưa thanh toán giao dịch với người bán. Công ty GTic đã chuyển giao khá đầy đủ sản phẩm & hàng hóa ngày 20/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận khá đầy đủ sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn số 0005963, thuế GTGT 10 %
Căn cứ vào hóa đơn số 0005963 ngày 20/01/2018 những bạn định khoản nhiệm vụ như sau :

 • Nợ TK156 : 152.952.740
 • Nợ TK 1331 : 15.295.274
 • Có TK 331 : 168.248.014

Thực hiện hạch toán trên phần mềm tương tự nghiệp vụ 1

NV3 : Ngày 21/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Việt về nhập kho chưa giao dịch thanh toán với người bán. Công ty Thiên Việt đã chuyển giao rất đầy đủ sản phẩm & hàng hóa ngày 21/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận không thiếu sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn số 0015455, thuế GTGT 10 %
Căn cứ vào hóa đơn số 0015455 ngày 04/01/2018 những bạn định khoản nhiệm vụ như sau :

 • Nợ TK156 : 179.677.280
 • Nợ TK 1331 : 17.967.728
 • Có TK 331 : 197.645.008

Thực hiện hạch toán trên phần mềm tương tự như nhiệm vụ 1
NV4 : Ngày 15/03/2018 Mua hàng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại dịch vụ tin học Quang Đang về nhập kho đã thanh toán giao dịch bằng tiền mặt. Công ty Quang Đăng đã chuyển giao rất đầy đủ sản phẩm & hàng hóa ngày 15/03/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận không thiếu sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn số 0000764, thuế GTGT 10 %
Căn cứ vào hóa đơn số 0000764 ngày 15/03/2018 những bạn định khoản nhiệm vụ như sau :

 • Nợ TK156 : 8.409.600
 • Nợ TK 1331 : 840.960
 • Có TK 1111 : 9.250.560

Các bước hạch toán trên phần mềm thực thi như sau :

 • Trên phân hệ Mua hàng -> tab Mua hàng hóa, dịch vụ -> chọn chức năng Thêm -> màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa.
 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là [Thanh toán ngay] = Tiền mặt
 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng [Nhận kèm hóa đơn]
 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng như sau:

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung ứng : QUANGDANG
– Diễn giải : Mua thiết bị liên kết mạng nhập kho theo hóa đơn số 000764
– Ngày hạch toán : điền 15/03/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
– Ngày chứng từ : điền 15/03/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung ứng : hiển thị theo tab Phiếu nhập
– Lý do chi : Chi thanh toán giao dịch tiền mua thiết bị liên kết mạng theo hóa đơn số 000764
– Ngày hạch toán : điền 15/03/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
– Ngày chứng từ : điền 15/03/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
– Điền thông tin thiết yếu khác

Trên tab Hóa đơn:

– Mẫu số hợp đồng : chọn 01GTKT3 / 001
– Ký hiêu hợp đồng : điền QĐ / 17P
– Số hợp đồng : điền 0000764

Trên Tab Hàng tiền: Nhập tương tự NV1

Trên Tab Thuế: Nhập tương tự NV1

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 8

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

II. Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mô tả nghiệp vu :
Ngày 23/11/2017 Kỹ Thuật Việt ký hợp đồng với Granville nhập khẩu lô hàng camera
Mặt hàng :
Thiết bị quan sát ( Camera ) IP wifi YS 1700 : số lượng 60, đơn giá 51.92 $
Thiết bị quan sát ( Camera ) YS2200 Full HD 1080P : số lượng 60, đơn giá 70.81 $
Thiết bị quan sát ( Camera ) YS230 ngoài trời Full HD 1080P : số lượng 120, đơn giá 70.81 $
Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10 %
Thuế nhập khẩu 10 %
Ngày 23/11/2017 Kỹ Thuật Việt thanh toán giao dịch 100 % giá trị hợp đồng cho công ty Granville
Tỷ giá ngày chuyển tiền 22.760 đ / 1USD
Ngày 24/04/2018 Kỹ Thuật Việt nhận lô hàng nhập khẩu, những ngân sách mua hàng phát sinh trước khi hàng về kho như sau :

NV1: Các chứng từ chi phí hàng về kho

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ làm chứng từ, xếp dỡ … của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ thương mại giao nhận sản phẩm & hàng hóa Bình Minh theo hóa đơn 0000245 ngày 24/01/2018 ; thuế GTGT 10 %, đã giao dịch thanh toán tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 3.571.100
 • Nợ TK 1331 : 357.110
 • Nợ TK 1111 : 3.928.210

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ kiểm hóa container của công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Đất Cảng theo hóa đơn 0020114 ngày 24/01/2018 ; thuế GTGT 10 %, đã thanh toán giao dịch tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 650.000
 • Nợ TK 1331 : 65.000
 • Nợ TK 1111 : 715.000

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ kiểm hóa container của công ty Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên TT Logictics Xanh theo hóa đơn 0025707 ngày 24/01/2018 ; thuế GTGT 10 %, đã giao dịch thanh toán tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 813.989
 • Nợ TK 1331 : 81.399
 • Nợ TK 1111 : 895.388

NV2: Kê khai tờ khai hải quan và nộp thuế nhập khẩu

Ngày 25/01/2018 Kỹ Thuật Việt kê khai tờ khai hải quan lô hàng nhập khâu. Dựa vào tờ khai Hải quan ( tỷ giá tại ngày kê khai hải quan : 22.745 đ / 1USD ), kế toán xác lập những loại thuế phải nộp như sau :
Thuế nhập khẩu :

 • Nợ TK 156 : 36 075 844
 • Có TK 3333 : 36 075 844

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 • Nợ TK 1331 : 39 683 430
 • Có TK 33312 : 39 683 430

NV3: Nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ngày 25/01/2018 địa thế căn cứ vào tờ khai hải quan, Kỹ Thuật Việt đã nộp thuế không thiếu bằng tiền mặt
⇒ Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán nhiệm vụ nộp thuế như sau :

 • Nợ TK 3333 : 36 075 844
 • Nợ TK 33312 : 39 683 430
 • Có TK 1111 : 75 759 274

Ngày 25/01/2018 Kỹ Thuật Việt nhập kho lô hàng nhập khẩu, kế toán hạch toán như sau :

 • Nợ TK 156 : 360 996 360 (giá trị theo hợp đồng * tỷ giá ngày chuyển tiền thanh toán)
 • Có TK 331 : 360 996 360

Nghiệp vụ “ Mua hàng nhập khẩu về nhập kho ” được thực thi trên phần mềm như sau :

Trường hợp 1: Nhập chứng từ chi phí hàng về kho trước, nhập chứng từ mua hàng nhập khẩu sau

Bước 1: Hạch toán chi phí phát sinh sau khi hàng về đến cảng (chi phí hàng về kho)

● Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua dịch vụ (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, bấm nút Thêm -> chọn Chọn chứng từ mua dịch vụ hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Mua hàng -> Chứng từ mua dịch vụ)

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 10

⇒ màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa như sau:

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 12

● Chọn phương thức thanh toán Thanh toán ngày = Tiền mặt

● Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí sau hải quan (chi phí hàng về kho)

● Chọn mã nhà cung ứng ( nếu chưa nhập tài liệu hạng mục nhà phân phối -> bấm chọn nút dấu cộng xanh để thêm mới DM nhà cung ứng )
● Lý do chi : Chi thanh toán giao dịch tiền phí chứng từ, xếp dỡ, vệ sinh cont, phí đại lý theo hóa đơn số 0000245
● Ngày hạch toán : điền 24/01/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
● Ngày chứng từ : điền 24/01/2018 ( thường lấy theo ngày hóa đơn )
● Nhập những thông tin thiết yếu khác

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 14

Trên Tab Hạch toán:

– Mã dịch vụ : Di chuột tới dòng có chữ Bấm vào đây để thêm mới -> gõ mã hàng hoặc tên hàng cần nhập để search tài liệu. Nếu chưa nhập thông tin sản phẩm & hàng hóa ở phần hạng mục vật tư hàng hóa -> bấm tích vào hộp chọn -> bấm chọn dấu cộng xanh để thêm mới DM sản phẩm & hàng hóa. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng luôn mã dịch vụ CPMH có sẵn trong misa
– Hệ thống hiện thị tên dịch vụ, thông tin tài khoản ngân sách / kho -> chọn lại thông tin tài khoản 1561 ( vì ngân sách mua hàng được tính vào giá trị nhập kho sản phẩm & hàng hóa ), đơn vị chức năng tính đã thiết lập từ hạng mục ( hoặc bỏ lỡ nếu dịch vụ không có đơn vị chức năng tính ), thông tin tài khoản tiền = 1111 ( do tích chọn thanh toán giao dịch ngay bằng tiền mặt )
– Số lượng : nhập số lượng loại sản phẩm theo hóa đơn
– Đơn giá : nhập đơn giá loại sản phẩm theo hóa đơn
– Hệ thống sẽ tự hiện thị thành tiền = đơn giá * số lương. Tuy nhiên bạn phải kiểm tra số liệu làm tròn cho khớp với hóa đơn
⇒ Nhập tựa như với dịch vụ khác

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 16

Lưu ý:

– Nếu Doanh Nghiệp bạn muốn theo dõi riêng ngân sách mua hàng thì chọn lại TK ngân sách 1562 tuy nhiên khi tập hợp những ngân sách mua hàng trên TK 1562 -> cần triển khai bút toán kết chuyển ngân sách mua hàng vào giá trị sản phẩm & hàng hóa như sau :

 • Nợ 1561: 3.571.100
 • Có 1562: 357.110

Bút toán này những bạn triển khai ở phân hệ Chứng từ nhiệm vụ khác
– Nếu Doanh Nghiệp bạn không muốn theo dõi mã những ngân sách dịch vụ trên hoàn toàn có thể sử dụng mã dịch vụ sẵn có là mã CPMH để nhập gộp như sau :

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 18

Trên Tab Thuế:

– Chọn lại % tiền thuế GTGT ( nếu chưa thiết lập từ hạng mục vật tư sản phẩm & hàng hóa hoặc thiết lập sai )
– Kiểm tra lại tiền thuế phải khớp so với hóa đơn ( nếu làm hóa đơn làm tròn )
– Mẫu số hợp đồng : chọn 01GTKT3 / 001 ( bấm chuột phải vào tiêu đề cột -> chọn Sửa mẫu -> chọn tab Thuế -> tích chọn Mẫu số hợp đồng, Ký hiệu HĐ -> Bấm nút Cất để hiện thị cột tài liệu này trên tab Thuế ) ( không bắt buộc điền )
– Ký hiêu hợp đồng : điền BM / 16P ( không bắt buộc điền )
– Số hợp đồng : điền 0000245

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 20

Trên Tab Thống kê: thực hiện chọn các chỉ tiêu cần thống kê khác nếu có

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 22

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
 • Các bạn nhập tương tự trên với hóa đơn số 0020114 và 0025707

Lưu ý: Các chứng từ chi phí sau hải quan (chi phí hàng về kho) khi nhập chứng từ các bạn phải tích vào là chi phí mua hàng thì phần mềm mới thực hiện được việc thống kê chi phí mua hàng để phân bổ chi phí mua hàng vào giá trị hàng mua

Bước 2: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho trong Misa

TH muốn hệ thông tự quy đổi ngoại tệ khi tính thuế nhập khẩu, những bạn thực thi như sau :

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 24

⇒ Chọn Tùy chọn chung, kéo thanh trượt bên tay phải xuống dưới và tích chọn ô Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên Phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 26

⇒ Hệ thống sẽ hiển thị cột nhập tỷ giá tính thuế trên chứng từ mua hàng nhập khẩu. Trong TH không tích chọn như trên, những bạn sẽ tự nhập giá tính thuế vào phần mềm theo tờ khai hải quan

Trên phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm -> chọn Chứng từ mua hàng hóa).

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 28

● Khai báo những thông tin chi tiết cụ thể của chứng từ mua hàng :

Tại tab Phiếu nhập

o Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 30

o Lựa chọn phương thức thanh toán = Chưa thanh toán (khoản tiền này đã trả trước năm 2017 nên sẽ chọn chưa thanh toán để ghi nhận tăng công nợ phải trả)

o Chọn Loại tiền =USD và nhập Tỷ giá quy đổi = 22.760 (tỷ giá ngày chuyển tiền thanh toán trả trước toàn bộ lô hàng ngày 23/11/2017).

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 32

Tại tab Hóa đơn -> cách nhập tương tự mua hàng trong nước

Vì nhập khẩu nên Mẫu số hợp đồng, Ký hiệu hợp đồng những bạn để trống ; số hóa đơn : số hóa đơn trên Invoice hoặc số trên tờ khai hải quan

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 34

Tại tab Hàng tiền

– Chọn mã hàng, nhập số lượng ( tựa như phần mua hàng trong nước )
– Nhập đơn giá : lấy đơn giá trên tờ khai hải quan hoặc trên hóa đơn ( theo ngoại tệ ) -> mạng lưới hệ thống tự hiển thị thành tiền theo nguyên tệ và quy đổi theo tỷ giá đã nhập ở mục Tỷ giá

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 36

● Khai báo thuế suất thuế nhập khẩu / thuế TTĐB ( nếu có ) / thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động hóa xác lập tiền thuế phải nộp theo đúng thực tiễn trên tờ khai hải quan .

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 38

Tại tab Phí hàng về kho

● Bấm nút Chọn.

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 40

● Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí: từ ngày đến ngày, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 42

● Tích chọn chứng từ hạch toán ngân sách hàng về kho ( những hóa đơn nhập ở Bước 1 ) cần phân chia vào giá trị hàng nhập khẩu .

● Bấm nút Đồng ý

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 44

● Bấm nút Phân bổ CP

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 46

● Chọn Phương thức phân bổ = Tỷ lệ % theo số lượng hoặc Tỷ lệ % theo giá trị

⇒ Bấm nút Phân bổ

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 48

⇒ Sau đó click chuột sang tab Hàng tiền để hệ thống load lại chi phí hàng về kho ghi nhận vào giá trị hàng nhập kho

⇒ Kiểm tra lại số liệu tại những chỉ tiêu tổng tiền hàng, thuế nhập khẩu, Tiền thuế GTGT, Phí hàng về kho, Giá trị nhập kho

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 50

Lưu ý: Nếu phát hiện ra chứng từ chi phí nhập sai các bạn click vào số chứng từ của dòng chứng từ chi phí nhập sai -> bỏ ghi -> sửa. Sửa xong -> bấm nút Loại bỏ các chứng từ chi phí -> nháy lại vào tab Hàng tiền và thực hiện lại bước chọn trên lấy dữ liệu chi phí, phân bổ lại chi phí

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 52

TH có phí trước hải quan -> triển khai những thao tác giống bước 1 và phí hàng về kho ( chú ý quan tâm triển khai trước bước nhập tab thuế )

● Bấm nút Cất để lưu lại dữ liệu chứng từ mua hàng vừa nhập

Bước 3: Nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu

( Tùy theo giấy nộp tiền vào NSNN so với ngày nhập kho lô hàng nhập khẩu để thực thi bước 3 trước bước 2 )
Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước -> Kế toán hạch toán nhiệm vụ nộp thuế trên phần mềm Misa như sau :

 • Cách 1

Chọn Phân hệ Quỹ -> Nộp thuế (hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Quỹ -> Nộp thuế)

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 54

– Chọn Loại thuế: Thuế hàng nhập khẩu

– Nhập Ngày nộp thuế
– Chọn phương pháp giao dịch thanh toán : Tiền mặt ( nếu nộp tiền mặt )
– Tích chọn những chứng từ ở list chứng từ mua hàng

– Bấm nút Nộp thuế

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 56

– Hệ thống hiển thị giao diện Phiếu chi nộp thuế
– Nhập những thông tin thiết yếu

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 58

– Bấm nút Cất để lưu lại thông tin

Lưu ý : Cách này chỉ lựa chọn khi đã nhập chứng từ mua hàng nhập khẩu ( tức là đã hạch toán thuế phải nộp )

 • Cách 2

Chọn Phân hệ Quỹ -> Chi tiền (hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Quỹ -> Chi tiền)

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 60

– Chọn Đối tượng : Các bạn nhập đối tượng người tiêu dùng là cơ quan thu thuế
– Nhập Người nhận, Địa chỉ
– Nhập Lý do chi : Chi nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu lô hàng camera theo tờ khai hải quan số 10187957226
– Nhập ngày hạch toán : 25/01/2018 ( theo ngày giấy nộp tiền vào NSNN )
– Nhập ngày chứng từ : 25/01/2018 ( theo ngày giấy nộp tiền vào NSNN )
– Nháy chuột xuống dòng tiếp theo nhập diễn giải : Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu -> chọn TK Nợ = 33312 -> nhập số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giấy nộp tiền vào NSNN
– Trỏ chuột tại dòng hiển thị chữ Bấm vào đây để thêm mới nhập diễn giải : Nộp thuế nhập khẩu -> nháy sang cột TK Nợ -> chọn thông tin tài khoản 3333 -> nhập số tiền thuế nhập khẩu theo giấy nộp tiền vào NSNN

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 62

– Bấm nút Cất để lưu lại thông tin

Trường hợp 2: Nhập chứng từ nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu trước, nhập chứng từ chi phí hàng về kho sau trong Misa

Trường hợp những bạn nhập chứng từ mua hàng trước, nhập chứng từ ngân sách hàng về kho sau, những bạn triển khai những bước nhập chứng từ mua hàng như trên bỏ lỡ bước chọn chứng từ ngân sách hàng về kho. Khi nhập chứng từ ngân sách hàng về kho, ở mỗi chứng từ ngân sách hàng về kho sau khi nhập xong ấn nút cất, những bạn triển khai phân chia ngân sách như sau :

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 64

Bấm nút Phân bổ CP

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 66

Bấm nút Chọn chứng từ mua hàng

Nhập từ ngày dến ngày hoặc chọn nhà cung cấp để tìm kiếm chứng từ mua hàng nhập khẩu đã nhập -> bấm Lấy dữ liệu -> bấm Đồng ý

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 68

Hệ thống hiển thị chứng từ mua hàng như sau

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 70

Các bạn chọn phương thức phân bổ: Tỷ lệ % theo giá trị

Bấm nút Phân bổ

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa 72

Tương tự với những chứng từ ngân sách hàng về kho khác
Thực hiện phân chia ngân sách xong những bạn triển khai nhiệm vụ nộp thuế nhập khẩu như trên
Như vậy, NewTrain đã hướng dẫn xong những bạn nhiệm vụ mua hàng nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa nhập kho trong Misa .

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo Hotline/Zalo: 098.721.8822

Trung tâm huấn luyện và đào tạo NewTrain chúc những bạn thành công xuất sắc !

0/5
( 0 Reviews )

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang