Thủ Thuật

Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel | https://thiennhuong.com


Bộ lọc là tính năng rất hữu ích và dễ sử dụng trong Excel. Với bộ lọc, bạn có thể nhanh chóng giới hạn dữ liệu chỉ hiển thị những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để tính tổng giá trị danh sách đã lọc? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Hình dưới biểu lộ một danh sách đã được lọc. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn cột thứ tự bên trái và nhận ra nhiều hàng không được hiển thị do không thỏa mãn nhu cầu bộ lọc .

Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel | https://thiennhuong.com 1

Hình tiếp theo cho những bạn thấy hiệu quả khi tất cả chúng ta thử tính tổng giá trị bằng hàm SUM ( ) .

Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel | https://thiennhuong.com 3

Nhìn thoáng qua cũng thuận tiện nhận thấy tác dụng không đúng : giá trị tổng quá lớn, tại sao vậy ? Đó là vì hàm SUM ( ) tính tổng toàn bộ giá trị từ D14 đến D64 chứ không chỉ tính tổng những giá trị đã lọc. Không có cách nào để cho hàm SUM ( ) biết rằng tất cả chúng ta muốn loại trừ những giá trị không thỏa mãn nhu cầu bộ lọc .

Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel | https://thiennhuong.com 5

Giải pháp cho yếu tố này lại rất là đơn thuần. Bạn chỉ cần click AutoSum, Excel sẽ tự động hóa gọi hàm SUBTOTAL ( ) thay vì hàm SUM ( ). Hàm này sẽ xem xét hàng loạt danh sách từ D6 đến D82 nhưng chỉ tính tổng giá trị thỏa mãn nhu cầu bộ lọc .

Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel | https://thiennhuong.com 7

Về hàm SUBTOTAL()

Hàm SUBTOTAL() sẽ xem xét toàn bộ danh sách giá trị trong cột D và chỉ tính toán những giá trị thỏa mãn bộ lọc. Các bạn có thể nhìn vào hình trên và đoán rằng đó là nhờ ta khai báo đối số 9. Tuy nhiên, đối số này cho Excel biết chúng ta muốn tính TỔNG các giá trị tham chiếu. Bảng sau liệt kê các đối số được chấp nhận:

Tính cả giá trị ẩn Bỏ qua giá trị ẩn Hàm
1 101 AVERAGE ( )
2 102 COUNT ( )
3 103 COUNTA ( )

4

104 MAX ( )
5 105 MIN ( )
6 106 PRODUCT ( )
7 107 STDEV ( )
8 108 STDEVP ( )
9 109 SUM ( )
10 110 VAR ( )
11

111

VARP ( )

Sau khi xem bảng trên có lẽ rằng những bạn đang do dự sự khác nhau giữa 9 và 109. Khi ta dùng đối số 9, hàm SUBTOTAL ( ) sẽ tính tổng cả những giá trị đã bị ẩn. Còn khi ta dùng đối số 109, hàm SUBTOTAL ( ) sẽ bỏ lỡ những giá trị đã bị ẩn. Chúng ta cần phân biệt rõ giá trị bị ẩn và giá trị bị loại do không thỏa mãn nhu cầu bộ lọc. Việc ẩn đi một hàng nào đó hoàn toàn có thể triển khai bằng cách click chuột phải vào thứ tự hàng sau đó chọn Hide. Điều này khác trọn vẹn với những hàng không được hiển thị do không thỏa mãn nhu cầu bộ lọc .

Chúc các bạn thành công!

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang