Thủ Thuật

Hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số – Xfaster

Lỗi hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối sốVí dụ hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối sốMô tả hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

Hàm XOR trong Excel là hàm trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số rất hữu ích trong công việc hiện nay của rất nhiều người. Cùng Xfaster đi tìm hiểu hàm này để sử dụng hàm XOR hiệu quả, dễ dàng.

Ngoài hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Xfaster về Hàm Count hay VALUE để tìm hiểu rõ hơn về các hàm này trong Excel nhé.

Hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số - Xfaster 1

 Hàm XOR trong Excel  
 

Toán tử logic Exclusive Or

Toán tử logic Exclusive Or trả về giá trị True nếu ( và chỉ một ) hai điều kiện kèm theo được phân phối được nhìn nhận là True. Hiểu nôm na là “ A hoặc B, chứ không phải cả A và B ”. Có thể hiểu là khi chỉ có một điều kiện kèm theo hoặc khi có nhiều hơn hai điều kiện kèm theo, toán tử Exclusive Or sẽ nhìn nhận là True nếu một trong số điều kiện kèm theo lẻ được nhìn nhận là True. Để biết thêm các thông tin về toán tử logic Exclusive Or, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trên trang Exclusive Or hoặc Wikipedia.

Mô tả hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

Hàm XOR trong Excel trả về hàm Exclusive Or logic cho một hoặc nhiều điều kiện được cung cấp.
Tức là hàm Xor trả về giá trị True nếu một trong số điều kiện lẻ được cung cấp được đánh giá là True, nếu không hàm trả về giá trị False.
Cú pháp hàm XOR trong Excel có dạng:

XOR( logical_test1, [logical_test2], … )

Trong đó:
Các đối số logical_test nằm trong khoảng từ 1 đến 254 điều kiện được cung cấp để đánh giá TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý:
– Nếu đối số logical_test đánh giá là các giá trị số chứ không phải giá trị logic, giá trị 0 sẽ tương đương FALSE và tất cả các giá trị khác 0 được coi là TRUE.
– Hàm Xor được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2013, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước.

Ví dụ hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

Bảng tính dưới đây minh họa 6 ví dụ về hàm Xor trong Excel. Công thức :

ham xor

Kết quả trả về :

ham xor excel

Để khám phá thêm thông tin và ví dụ hàm Excel Xor, bạn đọc truy vấn trang chủ Microsoft Office nhé.

Lỗi hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

– Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra nếu các điều kiện được cung cấp cho hàm Xor đánh giá các giá trị logic hoặc các giá trị số.
– Lỗi #NAME?: Lỗi này xảy ra nếu Excel không nhận ra tên hàm. Điều này có thể là do bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ không hỗ trợ hàm Xor.

Trên đây Xfaster vừa cung cấp cho bạn một số thông tin và ví dụ liên quan đến hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số. các bài viết sau Xfaster sẽ giới thiệu tiếp cho bạn các thông tin về hàm Count và VALUE trong Excel, trong đó hàm VALUE là hàm lấy số trong chuỗi ký tự trong bảng tính Excel.

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang