Thủ Thuật

Hàm VAR.S trong Excel – Anh Dũng SEO – Wiki ADS

Trong Excel, Hàm VAR.S là một hàm giúp bạn tính toán phương sai dựa trên mẫu (bỏ qua các giá trị logic và văn bản trong mẫu) hiệu quả. Nếu bạn đang muốn ước tính thì sử dụng cú pháp hàm VAR.S dưới đây.

Hàm VAR.S là một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê giúp bạn thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel.

Hàm VAR.S trong Excel - Anh Dũng SEO - Wiki ADS 1

Hàm VAR.S trong Excel

 

Cách dùng Hàm VAR.S trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm triển khai giám sát phương sai dựa trên mẫu, bỏ lỡ giá trị logic và văn bản. Hàm này tương hỗ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp:

VAR.S(Number1,[Number2],…)

Trong đó:

Number1,[Number2],…): Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai, trong đó Nmber1 là đối số bắt buộc, các đối số tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số number.

Chú ý:

– Hàm VAR.S giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp.
– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.
– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.
– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.
– Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.
– Nếu muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm VARA.
– Phương trình tính toán hàm VAR.S là:

ham var s trong excel 2

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử bạn cần tính phương sai dựa trên mẫu của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

ham vars trong excel

Bước 1: Tại ô cần tính -> bạn nhập công thức: =VAR.S(B3:B9)

ham vars Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả phương sai dựa trên mẫu của các giá trị là:

cach dung ham vars

– Trường hợp giá trị là văn bản hoặc logic -> hàm bỏ lỡ những giá trị này :

cach su dung ham vars

– Nếu các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi -> Hàm sẽ xảy ra lỗi:

cach su dung ham vars trong Excel

Chia sẻ trên đây vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm VAR.S trong Excel. Đây là hàm tính toán phương sai dựa trên mẫu (bỏ qua các giá trị lôgic và văn bản trong mẫu).

Trong trường hợp nếu bạn cần tính toán để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel thì khi đó bạn cần dùng đến hàm VARPA.Chúc bạn thành công khi là việc với các hàm trong Excel.

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang