Thủ Thuật

Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P – Sao Hải Vương

Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P

Với những hàm VAR.S và VAR.P, bạn hoàn toàn có thể đo lường và thống kê phương sai mẫu và phương sai tổng thể và toàn diện từ tài liệu đã cho trong Excel 2010 và những phiên bản mới hơn .Quảng cáo
Phương sai là một phép tính thống kê được sử dụng để thống kê giám sát khoảng cách giữa mỗi số trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Tính toán phương sai là một trong những khái niệm hữu dụng nhất trong Phần Trăm và thống kê. Một vài ví dụ nổi bật mà phương sai được sử dụng là những cuộc thăm dò ý kiến, đầu tư và chứng khoán, doanh thu góp vốn đầu tư, …
Thực tế có hai dạng phương sai : phương sai mẫu và phương sai tổng thể và toàn diện. Phương sai toàn diện và tổng thể là giá trị của phương sai dựa trên tài liệu tổng thể và toàn diện và phương sai mẫu là phương sai dựa trên tài liệu mẫu .
Excel có ba loại hàm khác nhau mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để tính phương sai :

  • VAR là hàm được sử dụng rộng rãi nhất, tính toán phương sai trong tất cả các phiên bản Excel.
  • Hàm VAR.S được sử dụng để tính toán phương sai cho một mẫu giá trị.
  • Hàm VAR.P được sử dụng để tính toán phương sai cho toàn bộ dữ liệu.

Cả VAR.S và VAR.P đều là phiên bản nâng cao của hàm VAR, chỉ có sẵn trong Excel 2010 và những phiên bản cao hơn .Quảng cáo

Tính toán phương sai bằng cách sử dụng hàm VAR trong Excel

Sử dụng hàm VAR để đo lường và thống kê phương sai dựa trên tài liệu mẫu trong những phiên bản Excel cũ hơn .
Công thức cho hàm phương sai là :

=VAR(number1, [number2], …)

Bạn hoàn toàn có thể đo lường và thống kê phương sai trên số, ô, khoanh vùng phạm vi ô và sự tích hợp của cả ba .
Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ sau về điểm số của học viên để tìm phương sai .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 1

Để tìm phương sai chỉ trên các số, hãy sử dụng số làm đối số của hàm.

Quảng cáo
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 3
Để tìm phương sai trên những giá trị của nhiều ô, hãy sử dụng tham chiếu ô làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 5
Để tìm phương sai trên khoanh vùng phạm vi ô, hãy sử dụng khoanh vùng phạm vi ô làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 7
Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy phương sai của mọi loại đối số ở trên trong công thức này .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 9

Tính toán phương sai mẫu bằng hàm VAR.S trong Excel

VAR.S là phiên bản nâng cao và nâng cấp cải tiến của hàm VAR trong Excel. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm VAR.S để ước tính phương sai mẫu của tài liệu mẫu trong Excel 2010 và những phiên bản mới hơn. Hàm VAR.S ước tính phương sai giả sử tài liệu đã cho là một mẫu .
Cú pháp của những hàm phương sai mẫu :Quảng cáo

VAR.S(number1, [number2], …)

Để tìm phương sai mẫu trên những giá trị số, hãy sử dụng số làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 11
Để tìm phương sai mẫu trên những giá trị của ô, hãy sử dụng tham chiếu ô làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 13
Nếu bạn muốn tìm phương sai mẫu trên một khoanh vùng phạm vi ô, hãy sử dụng khoanh vùng phạm vi ô làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 15
Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy phương sai mẫu trên những loại đối số khác nhau trong một công thức .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 17
Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàm VARA trong Excel để ước tính phương sai mẫu dựa trên tập hợp số, văn bản và giá trị lôgic .Quảng cáo
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 19

Tính toán phương sai dân số bằng cách sử dụng hàm VAR.P trong Excel

VAR.P là một phiên bản mới và nâng cấp cải tiến khác của hàm VAR trong Excel. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm này để tìm phương sai dân số trong Excel 2010 và những phiên bản mới hơn. Hàm VAR.P trong Excel phân phối phương sai từ hàng loạt tập hợp. Nó cho thấy cách những điểm tài liệu trong hàng loạt tập hợp được Viral .
Cú pháp của những hàm phương sai tổng thể và toàn diện :

VAR.P(number1, [number2], …)

Để tìm phương sai tổng thể trên các số, hãy sử dụng các số làm đối số của hàm như hình dưới đây.

Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 21
Để tìm phương sai mẫu trên những giá trị ô, hãy sử dụng tham chiếu ô làm đối số của hàm .
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 23
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm VARPA để tìm phương sai cho tài liệu đại diện thay mặt cho hàng loạt tập hợp dựa trên tập hợp số, văn bản và giá trị lôgic .Quảng cáo
Cách tính phương sai trong Excel : hàm VAR, VAR.S và VAR.P - Sao Hải Vương 25

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang