Thủ Thuật

Cách sử dụng hàm TYPE trong Excel – Cộng đồng chia sẻ kiến thức kế toán

Hàm TYPE được sử dụng để trả về kiểu giá trị của một ô trong Excel. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cách sử dụng hàm TYPE trong Excel.

1. Cấu trúc hàm TYPE

Cú pháp hàm: =TYPE(value)

Trong đó: Value đối số bắt buộc, là bất kỳ giá trị nào như số, văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trị.

 • Nếu value ở dạng số thì hàm trả về giá trị 1.
 • Nếu value ở dạng văn bản thì hàm trả về giá trị 2.
 • Nếu value là những giá trị logic thì hàm trả về giá trị 4.
 • Nếu value là những giá trị lỗi thì hàm trả về giá trị 16.
 • Nếu value ở dạng mảng thì hàm trả về giá trị 64.

Lưu ý: 

 • Hàm TYPE hữu dụng nhất khi kết hợp với các hàm sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENT, INPUT.
 • Không thể dùng hàm TYPE trong việc xác định ô có chứa công thức hay không.

2. Cách sử dụng hàm TYPE

Ví dụ ta có những giá trị cần tìm kiểu định dạng như sau :

 • 2020
 • Ketoan.vn
 • FALSE
 • #DIV/0!
 • {1,546}

Cách sử dụng hàm TYPE trong Excel - Cộng đồng chia sẻ kiến thức kế toán 1

Áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức tìm định dạng của ô A3 như sau :

=TYPE(A3)

Sao chép công thức cho những ô còn lại ta sẽ thu được hiệu quả như sau :

 • Ô A3 có dữ liệu dạng số nên kết quả trả về là 1
 • Ô A4 có dữ liệu dạng văn bản nên kết quả trả về là 2
 • Ô A5 có dữ liệu dạng giá trị logic nên kết quả trả về là 4
 • Ô A6 có dữ liệu dạng giá trị lỗi nên kết quả trả về là 16
 • Ô A7 có dữ liệu dạng mảng nên kết quả trả về là 64

Cách sử dụng hàm TYPE trong Excel - Cộng đồng chia sẻ kiến thức kế toán 3

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn những bạn cách sử dụng hàm TYPE trong Excel. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm

Mách bạn cách xem nhanh thống kê số liệu trong Microsoft Excel
Mẹo đơn thuần để in nội dung Comment trong Excel ra giấy

Cách sử dụng hàm FREQUENCY để tính tần suất xuất hiện của giá trị trong Excel

Cách sử dụng hàm REPT để tái diễn văn bản nhiều lần trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Đánh giá

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang