Thủ Thuật

Bỏ túi 10 hàm excel thông dụng nhất định phải biết

Bỏ túi 10 hàm excel thông dụng nhất định phải biết

Bỏ túi 10 hàm excel thông dụng nhất định phải biết

Công cụ xử lý thông tin Excel không còn quá xa lạ đối với người dùng máy tính; nhưng việc sở hữu kỹ năng thành thạo excel vẫn còn là nhu cầu cấp bách của nhiều người. Vậy khi sử dụng phần mềm này, phải hiểu biết những hàm excel thông dụng nào để giúp việc tính toán trở nên thuận lợi hơn? 

Có rất nhiều hàm logic trong excel nhưng ở đây, Cole sẽ giúp các bạn nắm rõ được 10 hàm thông dụng nhất. Từ đó, các bạn có thể tự tin tính toán, thống kê, xử lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hàm SUM, AVERAGE

Bỏ túi 10 hàm excel thông dụng nhất định phải biết

SUM

Công dụng : giúp người sử dụng tính tổng vốn
Cú pháp : = SUM ( số 1, số 2, …, số hoặc vùng tài liệu )
Ví dụ : = SUM ( 4,5,1 ) rồi Enter sẽ ra hiệu quả

AVERAGE

Công dụng : giúp trả về trung bình cộng những tham số đưa vào hoặc của một vùng tài liệu
Ví dụ : = AVERAGE ( 7,8,9 ) rồi Enter sẽ ra tác dụng là 8

Hàm tìm kiếm VLOOKUP

Công dụng : trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở tài liệu theo đúng giá trị dò tìm .

Cú pháp : = VLOOKUP ( giá trị dò, bảng dò, cột giá trị trả về, kiểu dò )
X = 0 là dò tìm một cách đúng chuẩn. X = 1 là dò tìm một cách tương đối .
Ví dụ như dùng để :

 • Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn .
 • Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho .
 • Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục thông tin tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331 …
 • Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, địa thế căn cứ vào Giá trị khấu hao ( phân chia ) luỹ kế ( của bảng, 242, 214 )

Hàm IF

Hàm IF Công dụng : trả về giá trị 1 nếu điều kiện kèm theo đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện kèm theo sai .
Cú pháp : = If ( Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2 ) .
Ví dụ :
= IF ( B2 > = 4, “ DUNG ”, “ SAI ” ) = DUNG.
= IF ( B2 > = 5, “ DUNG ”, “ SAI ” ) = SAI

Hàm SUMIF

Công dụng : trả về giá trị tính tổng của những ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện kèm theo đưa vào .
Cú pháp : = SUMIF ( Vùng chứa điều kiện kèm theo, Điều kiện, Vùng cần tính tổng ) .
Ví dụ như dùng để :

 • Tổng hợp số liệu từ sổ NKC lên Phát sinh Nợ Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản
 • Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn ”
 • Tổng hợp số liệu từ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả người mua ”
 • Kết chuyển những bút toán cuối kỳ .

Ví dụ : = SUMIF ( B3 : B8, ” < = 8 ″ )

 • Tính tổng của những giá trị trong vùng từ B3 đến B8 với điều kiện kèm theo là những giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 8 .

Hàm AND và OR

AND

Các đối số : Logical1, Logical2 … là những biểu thức điều kiện kèm theo .
Công dụng : là phép VÀ, chỉ đúng khi tổng thể những đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức logic. Hàm trả về giá trị TRUE ( 1 ) nếu toàn bộ những đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE ( 0 ) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai .
Cú pháp : = AND ( đối 1, đối 2, .. ) .
Ví dụ : = AND ( D7 > 0, D7 < 5000 ) Lưu ý :

 • Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.

 • Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null ( rỗng ) thì những giá trị đó bị bỏ lỡ .
 • Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thìhàm Excelnày trả về lỗi # VALUE !

OR

Công dụng : là phép HOẶC, chỉ sai khi toàn bộ những đối số có giá trị sai. Hàm trả về giá trị TRUE ( 1 ) nếu bất kỳ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE ( 0 ) nếu toàn bộ những đối số của nó là sai .
Cú pháp : OR ( đối 1, đối 2, .. ) .
Các đối số : Logical1, Logical2 … là những biểu thức điều kiện kèm theo .
Ví dụ : = OR ( F7 > 03/02/74, F7 > 01/01/2013 )

Hàm COUNTIF

Công dụng : dùng để đếm số ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo ( Critical ) trong khoanh vùng phạm vi ( Range )
Cú pháp : = COUNTIF ( range, critical )
Trong đó :

 • Range : là dãy tài liệu bạn muốn đếm có điều kiện kèm theo
 • Critical : là điều kiện kèm theo để một ô được đếm

Ví dụ : = COUNTIF ( B4 : B12, “ > 500 ” ) có nghĩa là đếm tổng thể những ô trong dãy B4 đến B12 có chứa số lớn hơn 500 .

Hàm MIN và MAX

MIN

Cú pháp : = MIN ( Number1, Number2 … )
Công dụng : là hàm trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào .

MAX

Cú pháp : = MAX ( Number1, Number2 … )
Công dụng : là hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập .

Hàm LEFT và RIGHT

LEFT

Cú pháp : LEFT ( text, số ký tự cần lấy )

 • VD : LEFT ( “ ketoanthienung ”, 6 ) = ” ketoan ”

Nghĩa là : Tôi muốn lấy 6 ký tự trong chữ “ ketoanthienung ”

 • VD : LEFT ( “ ketoanthienung ”, 14 ) = ” ketoanthienung ”

Nghĩa là : Tôi muốn lấy 14 ký tự trong chữ “ ketoanthienung ”

 • VD trên Excel : LEFT ( B3, 2 )

RIGHT

Tương tự như hàm LEFT nhưng thay vì lấy ký tự từ phải sang trái thì hàm RIGHT lấy ký tự từ trái sang phải .

Hàm SUBTOTAL

Công dụng : là hàm tính toán cho một nhóm con trong một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính mà bạn lựa chọn trong đối số thứ nhất .
Cú pháp : = SUBTOTAL ( function_num, ref1, ref2, … )
Ví dụ như dùng để :

 • Tính tổng phát sinh trong kỳ .
 • Tính tổng cho từng thông tin tài khoản cấp 1 .
 • Tính tổng tiền tồn cuối ngày …

Hàm NOW

Công dụng : hiển thị ngày giờ của mạng lưới hệ thống trong bảng tính
Cú pháp : = NOW ( )
Chú ý : hoàn toàn có thể sẽ phát sinh lỗi # # # # nhưng bạn chỉ cần kéo ô tính rộng hơn một chút ít là sẽ ra được ngày của mạng lưới hệ thống trong bảng tính

 

Phía trên là 10 hàm excel thông dụng Cole cung ứng cho những bạn, mong rằng sẽ giúp ích khi những bạn muốn tính toán hay xử lý số liệu một cách nhanh gọn và hiệu suất cao. Nếu muốn biết thêm về những hàm logic nâng cao, Cole xin hân hạnh nghênh đón những bạn đến với những khóa học Excel tại TT .
>> tin tức khóa học : https://thiennhuong.com/san-pham/co-ban-ve-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-excel-co-ban-466
Cám ơn những bạn đã đọc bài viết và chúc những bạn thành công xuất sắc .

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang