Thủ Thuật

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa

Đóng góp bởi Minh Nhật

Cập nhật 24/09/2021

Hàm Round là một hàm cơ bản trong Excel, có chức năng làm tròn số giúp bạn quản lý số liệu hiệu quả hơn. Hãy đọc bài viết bên dưới để biết sử dụng hàm Round và tham khảo bài tập kèm đáp án minh họa.

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa

I. Cách làm tròn số lên bằng hàm Round trên Excel

1. Công thức hàm Round

Hàm Round là 1 hàm giúp cho bạn làm tròn các chữ số nhanh và hiệu quả nhất trên Excel. Hàm này có thể kết hợp với các hàm khác mà khi tính toán dễ ra các số lẻ như hàm chia, hàm căn bậc 2 (SQRT),…

Công thức hàm Round =ROUND(Number,N)

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số, là giá trị thực tế truyền vào cho tham số khi gọi hàm, có thể âm hoặc dương.
N = 0

Làm tròn tới số nguyên gần nhất

N < 0

Làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định

N > 0

Làm tròn sang bên trái dấu thập phân

 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Round

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 1

Mở file excel, nhập hàm Round vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUND(Number,N).

 • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

n=0

 • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…

Hàm round

 • Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 5

II. Cách làm tròn số lên bằng hàm Roundup trên Excel

Hàm Roundup sẽ cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

1. Công thức hàm Roundup

Công thức hàm Roundup =ROUNDUP(Number,num_digits)

Trong đó :

 • Number là số cần làm tròn.
 • num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.
 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 
 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Roundup

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 7

Mở file excel, nhập hàm Roundup vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDUP(Number,num_digits).

 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

n=0

 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…

Hàm roundup

 • Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 11

III. Cách làm tròn số xuống bằng hàm Rounddown trên Excel

Hàm Rounddown sẽ cho ra kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc và giá trị nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

1. Công thức hàm Rounddown

Công thức hàm Roundup =ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó :

 • Number là số cần làm tròn.
 • num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.
 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 
 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Rounddown

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 13

Mở file excel, nhập hàm Rounddown vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDDOWN(Number,num_digits).

 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

n=0

 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…

Rounđơn

 • Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa 17

Với bài hướng dẫn trên, kỳ vọng bạn sẽ triển khai việc làm của mình với hàm Round một cách thuận tiện và hiệu suất cao. Có bất kể vướng mắc nào, bạn hãy để lại câu hỏi phản hồi bên dưới nhé .

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang