Thủ Thuật

Hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số – Honda Anh Dung

Hàm NUMBERVALUE trong Excel chính là hàm được sử dụng để chuyển đổi văn bản sang dạng số, theo cách độc lập vị trí. Để sử dụng hàm NUMBERVALUE chuẩn xác, bạn cùng tham khảo cú pháp hàm NUMBERVALUE và ví dụ minh họa dưới đây.

NUMBERVALUE cũng là một trong những hàm Excel khá quan trọng và hữu ích. Vì vậy trong bài viết này Wiki HDAD sẽ giới thiệu cho bạn về hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số.

Hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số - Honda Anh Dung 1

Hàm NUMBERVALUE và ví dụ

1. Các giá trị văn bản và số trong Excel

Excel lưu trữ các giá trị dưới dạng văn bản hoặc giá trị số. Chẳng hạn nếu sử dụng giá trị văn bản “10” trong phép cộng, phép nhân hoặc các phép tính khác, bạn sẽ được trả về thông báo lỗi.

Vì vậy nếu muốn trích xuất giá trị số từ chuỗi văn bản, bản phải quy đổi nó thành số, trước khi Excel hoàn toàn có thể nhận dạng nó là giá trị số. Để làm được điều này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm Numbervalue .

2. Mô tả hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số

Hàm Excel Numbervalue chuyển đổi chuỗi văn bản thành một số, theo cách độc lập vị trí.
Lưu ý: Hàm Numbervalue là một hàm mới trong Excel 2013, vì vậy hàm này không có sẵn trong các phiên bản Excel trước Excel 2013.
Cú pháp hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số có dạng:

NUMBERVALUE( text, [decimal_separator], [group_separator]

Trong đó:
– Text: Chuỗi văn bản mà bạn chuyển đổi sang dạng số.
– [decimal_separator]:Tùy chọn. Đối số này dùng để tách số nguyên và phần phân số của kết quả.

Nếu [decimal_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại sẽ được sử dụng.
– [group_separator]:Tùy chọn. Ký tự dùng để tách các nhóm số, chẳng hạn như hàng nghìn tách khỏi hàng trăm, hàng triệu tách khỏi hàng nghìn, ….
Nếu [group_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại sẽ được sử dụng.

3. Ví dụ hàm NUMBERVALUE trong Excel

Bảng tính dưới đây minh họa hàm Numbervalue trong Excel được sử dụng để quy đổi những chuỗi văn bản thành dạng số :
Công thức :

ham numbervalue

Kết quả trả về:

cu phap ham NUMBERVALUE

4. Ký tự % trong hàm Numbervalue Excel

Nếu ký tự % được sử dụng trong đối số văn bản được cung cấp, phần này sẽ được tính dưới dạng % (tức là chia cho 100).
Nhiều ký tự % được thêm nếu chúng được dùng trong đối số văn bản được chia nhiều lần.
Dưới đây là một số ví dụ minh họa.

Công thức :

vi du ham NUMBERVALUE

Kết quả trả về :

ham numbervalue

5. Lỗi thường gặp với hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số

Nếu hàm Numbervalue Excel trả về thông tin lỗi, hoàn toàn có thể là lỗi # VALUE ! .

Lỗi #VALUE! xảy ra có thể là do:

– [decimal_separator] xảy ra nhiều hơn một lần trong đối số [text] được cung cấp.
– [group_separator] xảy ra sau khi [decimal_separator] trong các đối số [text] được cung cấp.
– Đối số bất kỳ được cung cấp không hợp lệ.

Như vậy trên đây là các thông tin quan trọng về hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết khác trên Wiki HDAD để tìm hiểu cách tách chuỗi trong Excel bằng các hàm LEFT, RIGHT, MID, hàm Count thông dụng nhé, trong đó, hàm Count hỗ trợ đếm số ký tự trong bảng tính Excel.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm Hàm VALUE là một trong những hàm cơ bản trong Excel, Hàm VALUE hỗ trợ lấy số trong chuỗi ký tự, rất thích hợp với những bài toán yêu cầu lấy số từ một chuỗi ký tự dài.

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang