Thủ Thuật

Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Ham ISERR trong Excel tra ve gia tri True neu gia tri la loi bat ky ngoai tru loi N A, Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngo

Trong bài viết trước Chúng tôi cài đặt đã giới thiệu cho bạn về hàm ISERROR trong Excelkiểm tra. Bài viết hôm nay Chúng tôi

tối ưu

sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về hàm ISERR trong Excelứng dụng, trả về giá trị True qua mạng nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A.

Ngoài hàm ISERR trong Excel kỹ thuật, trả về giá trị True qua web nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A trên điện thoại. Bạn đọc ở đâu nhanh có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên Chúng tôi hay nhất để tìm hiểu thêm tối ưu các hàm IFERROR xóa tài khoản, hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel qua web nhé.

Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Hàm ISERROR địa chỉ và hàm ISERR trong Excel

Các hàm Excel Iserror tăng cường và Iserr đều kiểm tra giá trị kỹ thuật và trả về hiệu quả là True tăng cường hoặc False kích hoạt, tùy thuộc vào giá trị có phải là lỗi hay không .Tuy nhiên giữa sử dụng những hàm này công cụ cũng có điểm khác nhau :- Hàm Iserror trả về giá trị True quảng cáo nếu giá trị cụ thể được phân phối là lỗi bất kỳ .- Hàm Iserr trả về giá trị True thiết lập nếu giá trị nơi nào được cung ứng là lỗi hay nhất, ngoại trừ lỗi # N / A .

Mô tả hàm ISERR trong Excel địa chỉ, trả về giá trị True chi tiết nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Hàm Excel Iserr kiểm tra tất toán nếu một biểu thức ( không lấy phí hoặc giá trị ) tăng cường được phân phối khởi đầu trả về về lỗi Excel bất kỳ tốt nhất, ngoại trừ lỗi # N / A dữ liệu. download Nếu đúng hàm trả về giá trị logic TRUE trá hình, thông tin tài khoản nếu không hàm trả về giá trị FALSE .

Cú pháp hàm ISERR trong Excel có dạng:

ISERR( value )

Trong đó đối số value là biểu thức ở đâu tốt hoặc giá trị cần kiểm tra .

Ví dụ hàm ISERR trong Excel tài khoản, trả về giá trị True quản lý nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Cột B trên điện thoại cảm ứng của bảng tính tăng cường sau đây minh họa vận tốc những ví dụ về hàm Excel Iserr .Công thức :

Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Kết quả trả về :

Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Trong ví dụ trên tất toán, tải về những đối số phải làm thế nào được cung ứng cho hàm Iserr qua app gồm có :- Các giá trị trong mẹo vặt những ô B1 – B3 .- Giá trị trả về từ tải về những biểu thức trong quản trị những ô B4 trá hình và B5 ( quan tâm phép chia cho 0 trong ô B4 kỹ thuật sẽ trả về lỗi # DIV / 0 ! ) .

– Tham chiếu ô trong tải về các ô B6 quản lý và B7.

Để tìm hiểu và khám phá thêm thông tin chi tiết cụ thể tốt nhất những thông tin lỗi Excel trá hình, bạn đọc ứng dụng hoàn toàn có thể truy vấn trang thông tin lỗi công thức Excel .

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserr-trong-excel-34699n.aspx
hỗ trợ Trên đây Chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn về hàm ISERR trong Excel công cụ, trả về giá trị True lấy liền nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A lấy liền. hướng dẫn Ngoài ra giả mạo để tìm hiểu hêm một số hàm Excel thông dụng khác như hàm VALUE tăng tốc, bạn đọc nhớ đón đọc tự động các bài viết hỗ trợ tiếp theo hướng dẫn của Chúng tôi nạp tiền nhé.

4.9/5 (32 votes)

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang