Thủ Thuật

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel

Hàm FORECAST (hay FORECAST.LINEAR) trong Excel trả về dự đoán giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp. Đây là một loại hàm thống kê. 

Hàm FORECAST.ETS trong Excel dự đoán giá trị tương lai bằng cách sử dụng phương pháp liên tuyến lũy thừa Exponential Triple Smoothing mang tính thời vụ.

Lưu ý: Hàm FORECAST là một hàm cũ. Do đó Microsoft Excel khuyên rằng nên sử dụng hàm FORECAST.LINEAR mới vì nó cũng tạo ra kết quả như nhau.

Hàm FORECAST.LINEAR

Bước 1. Hàm FORECAST.LINEAR dưới đây dự đoán giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp.

= FORECAST.LINEAR ( A12, USD B USD 2 : USD B USD 11, $ A $ 2 : USD A $ 11 ) .

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 1

Giải thích: Khi ta kéo chốt ô chứa công thức hàm FORECAST.LINEAR xuống thì các tham chiếu tuyệt đối ($B$2:$B$11 và $A$2:$A$11) sẽ được cố định. Trong khi đó các tham chiếu tương đối A12 sẽ thay đổi thành A13 và A14…

Bước 2. Nhập giá trị 89 vào ô C11, chọn phạm vi A1:C14 và chèn vào đó  một biểu đồ phân tán gồm đường thẳng và các điểm mốc.

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 3

Chú ý: Khi ta thêm đường xu hướng vào biểu đồ Excel, Excel có thể sẽ hiển thị một phương trình trong biểu đồ. Phương trình này sẽ dự đoán các giá trị tương lai giống nhau.

Hàm FORECAST.ETS

Hàm FORECAST.ETS trong Excel năm nay hoặc những phiên bản sau là một hàm cực kỳ tuyệt vời, được cho phép ta tìm ra được quy mô theo thời kỳ .

Bước 1. Hàm FORECAST.ETS dưới đây cho phép ta dự đoán giá trị tương lai bằng cách sử dụng phương pháp liên tuyến lũy thừa (Exponential Triple Smoothing).

= FORECAST.ETS ( A14, USD B USD 2 : USD B USD 13, $ A $ 2 : USD A $ 13,1 )

 Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 5

Chú ý: 

  • 3 đối số cuối cùng được tùy chọn.
  • Đối số thứ tư cho biết độ dài của mô hình theo thời kỳ.
  • Giá trị mặc định của 1 cho biết thời kỳ được tìm ra tự động.

Bước 2. Nhập giá trị 49 vào ô C13, chọn dải ô A1:C17 và chèn vào đó một biểu đồ phân tán gồm các điểm mốc và đường thẳng nối các điểm.

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 7

Bước 3. Lúc này ta có thể sử dụng hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY để tìm ra mô hình có thời kỳ dài nhất. Sau khi xem xong biểu đồ, ta có thể biết ngay được đáp án.

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 9

Kết luận: Trong ví dụ này, khi sử dụng hàm FORECAST.ETS ta có thể sử dụng giá trị thứ 4 làm đối số thứ tư.

FORECAST SHEET

Ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ FORECAST SHEET trong Excel năm nay hoặc sau đó để tự động hóa tạo những trang trính dự báo trực quan .

Bước 1. Chọn dải ô A1:B13 bên trên.

Bước 2. Trên tab Data, chọn nhóm Forecast, nhấn chọn Forecast Sheet.

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 11

Lúc này Excel sẽ chạy hộp thoại được hiển thị như hình bên dưới .

Bước 3. Xác định thời điểm kết thúc dự báo và thiết lập Confidence interval (ở chế độ mặc định là 95%).  Tích chọn Detect Automatically để tìm ra thời kỳ tự động hoặc tích chọn Set Manually để thiết lập thủ công.

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 13

Bước 4. Nhấn chọn Create.

Công cụ này sử dụng hàm FORECAST.ETS và tính ra giá trị tương lai giống nhau. 

Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai trong Excel 15

Giải thích: Tại kỳ thứ 13, ta có thể nắm chắc 95% rằng số lượt khách sẽ nằm giữa 86 và 94.

Để trở thành cao thủ Excel hãy xem thêm.

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang