Thủ Thuật

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Ham FORECAST ETS CONFINT trong Excel tinh toan khoang tin cay cho gia tri du bao, Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự

Bài viết trước Chúng tôi lừa đảo đã giới thiệu cho bạn về hàm FORECAST.ETS.STAT tối ưu và hàm FORECAST.ETS trong Excel

mới nhất

. Bài viết kỹ thuật dưới đây Chúng tôi tổng hợp sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excelbản quyền, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Ngoài hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel thanh toán giao dịch, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo ở đâu uy tín. Bạn đọc như thế nào hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm 1 số ít hàm Excel khác như hàm CODE nhanh nhất và hàm Count trong Excel .

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Mô tả hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel danh sách, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel bản quyền được sử dụng tải về để tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo trong timeline .Cú pháp hàm FORECAST.ETS trong Excel có dạng :

FORECAST.ETS.CONFINT( target_date giảm giá, values phải làm sao, timeline mật khẩu, [confidence_level] qua web, [seasonality] tốc độ, [data completion] kiểm tra, [aggregation] )

Trong đó :

target_date: Ngày/giờ nhanh nhất mà bạn muốn dự đoán giá trị xóa tài khoản. (Phải sau ngày/giờ cuối cùng trong dòng thời gian lịch sử).

Values: Mảng giá trị cập nhật đã biết lịch sử kỹ thuật mà bạn muốn dự báo thời điểm kỹ thuật tiếp theo.

Timeline: Mảng ngày/giờ độc lập sử dụng, tương ứng nơi nào với từng giá trị.

Đối số này phải phân phối nơi nào những nhu yếu ứng dụng dưới đây :+ Mảng timeline phải có cùng độ dài qua app với mảng values .+ Ngày / giờ trong timeline phải có độ dài bước đồng điệu quản trị với nhau ở đâu nhanh, mặc dầu :- Có thể link down lên đến 30 % số điểm tất toán hoàn toàn có thể bị thiếu kích hoạt và giải quyết và xử lý tất toán, theo giá trị tải về của đối số [ data completion ] .- Có thể có ĐK vay những bản sao trong timeline hướng dẫn, nạp tiền những giá trị tương ứng kích hoạt sẽ tăng cường được tổng hợp ứng dụng, như cách định nghĩa đối số [ aggregation ] .+ Ngày / giờ có trong timeline hướng dẫn hoàn toàn có thể sử dụng định dạng bất kể .

– [confidence_level]: Tùy chọn mẹo vặt. Cho biết mức độ tin cậy cho khoảng tin cậy chi tiết được tính.

mẹo vặt Nếu kích hoạt được phân phối sửa lỗi, đối số này phải là số nguyên từ 0 đến 1 ( độc quyền ) .tải về Nếu bị bỏ lỡ tài liệu, đối số [ confidence_level ] tự động hóa được thiết lập giá trị mặc định là 0.95 ( tức là mức độ tin cậy 95 % ) .

– [seasonality]:Tùy chọn danh sách. Đối số này cho biết thuật toán chia sẻ sẽ sửa lỗi được sử dụng ở đâu uy tín để phát hiện tính thời vụ trong dữ liệu.

hay nhất Nếu tài liệu được phân phối thanh toán giao dịch, đối số này phải là số nguyên dương trong khoảng từ 0 đến 8784 tính năng, tức là :

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

– [data completion]: Tùy chọn kiểm tra. Đối số này chỉ định cách kỹ thuật mà thuật tóa sử dụng khóa chặn để xử lý danh sách các điểm bị thiếu trong timeline.

kích hoạt Nếu thông tin tài khoản được phân phối tải về, đối số [ data completion ] tốt nhất hoàn toàn có thể là giá trị 0 quản trị hoặc 1 khóa chặn, tức là :

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

– [aggregation]: Tùy chọn phải làm sao. Đối số này chỉ định cách thuật toán tổng hợp tăng tốc các giá trị có cùng mốc thời gian.

giao dịch thanh toán Nếu link down được cung ứng sửa lỗi, đối số này mật khẩu hoàn toàn có thể là số nguyên bất kể trong khoảng từ 1 đến 7 xóa thông tin tài khoản, nghĩa là :

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Lưu ý: hàm Forecast.Ets.Confint trực tuyến được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2016 giảm giá, vì vậy hàm không có sẵn trong trực tuyến các phiên bản Excel trước đó mật khẩu, trực tuyến và chia sẻ cũng không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

Ví dụ hàm Forecast.Ets Confint trong Excel tốt nhất, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Bảng tính tất toán dưới đây ( bảng tiên phong ) là thu nhập hàng tháng từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017 lừa đảo. Các giá trị list được minh họa trong biểu đồ vô hiệu dưới đây :

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Sử dụng hàm Forecast. Ets trước mật khẩu để tính thu nhập dự báo cho tháng 5/2017 là 1461.632054 .Hàm Excel Forecast. Ets. Confint link down hoàn toàn có thể kinh nghiệm tay nghề được sử dụng xóa thông tin tài khoản để tính khoảng tin cậy ( tất toán với mức tin cậy là 95 % ) cho giá trị thu nhập dự báo này có dạng :

= FORECAST.ETS.CONFINT( A30 qua app, B2:B29 qua web, A2:A29 tự động, 95% )

Hàm trên trả về hiệu quả là 202.1409609 .Vì vậy 95 % thời hạn khóa chặn, giá trị thu nhập trực tuyến của tháng 5/2017 dự kiến hướng dẫn sẽ nằm trong khoảng 202.1409609 giá trị tốt nhất được tính toán 1461.632054 .Tức là 95 % khoảng thời hạn hướng dẫn, giá trị thu nhập cho tháng 5/2017 dự kiến mẹo vặt sẽ nằm trong khoanh vùng phạm vi khoảng :1461.632054 ± 202.1409609 .

Lỗi thường gặp dữ liệu với hàm FORECAST.ETS tổng hợp. CONFINT trong Excel tốt nhất, tính khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

không tính tiền Nếu gặp phải lỗi list với hàm Forecast. Ets. Confint trong Excel dịch vụ, nó ở đâu uy tín hoàn toàn có thể là một trong thanh toán giao dịch những lỗi trá hình dưới đây :

– Lỗi #N/A: Lỗi này xảy ra vô hiệu hóa nếu phải làm sao các giá trị tốt nhất được cung cấp tốt nhất và mới nhất các mảng timeline có độ dài khác nhau.

– Lỗi #NUM!: Lỗi xảy ra tối ưu nếu:

+ Không xác lập san sẻ được size bước đồng nhất trong ngày / giờ update của timeline không lấy phí được phân phối .+ Giá trị [ confindence_level ] kiểm tra được phân phối không nằm trong khoanh vùng phạm vi hợp lệ 0 – 1 ( độc quyền ) .+ Giá trị [ seasonality ] sử dụng được phân phối không nằm trong khoanh vùng phạm vi hợp lệ 0 – 8784 .+ Giá trị [ data completion ] sử dụng được phân phối không bằng 0 ở đâu uy tín hoặc 1 .

+ Giá trị [aggregation] tốc độ được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 1 – 7.

Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra chi tiết nếu một mật khẩu hoặc nhiều đối số [confindence_level] tất toán, [seasonality] thanh toán, [data completion] qua web hoặc [aggregation] không thuộc kiểu số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-forecast-ets-confint-trong-excel-34391n.aspx
link down Như vậy bài viết trên đây Chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn về hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel tổng hợp, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo địa chỉ. Bài viết hỗ trợ tiếp theo Chúng tôi khóa chặn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn một số hàm Excel thông dụng khác như là hàm AVERAGE tổng hợp, hàm tính trung bình cộng trong Excel tính năng các bạn xóa tài khoản nhé miễn phí. Đừng quên chia sẻ ý kiến qua mạng của bạn cho Chúng tôi vô hiệu hóa nhé.

4.9/5 (35 votes)

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang