Thủ Thuật

Hàm CUBEVALUE trong Excel, trả về giá trị tổng hợp từ khối

Ham CUBEVALUE trong Excel tra ve gia tri tong hop tu khoi, Hàm CUBEVALUE trong Excel, trả về giá trị tổng hợp từ khối

Hàm CUBEVALUE trong Excel quảng cáo được sử dụng kích hoạt để trả về giá trị tổng hợp từ khối

địa chỉ

. Để tìm hiểu rõ hơn về hàm CUBEVALUE trong Excelở đâu uy tín, trả về giá trị tổng hợp từ khốikích hoạt. Bạn đọc tham khảo tiếp bài viết tải về dưới đây ở đâu tốt của Chúng tôi tất toán nhé

Trong bài viết tài liệu dưới đây Chúng tôi tất toán sẽ trình làng cho bạn về hàm CUBEVALUE trong Excel vô hiệu, diễn đạt hàm địa chỉ, ví dụ quản trị và cách sử dụng hàm CUBEVALUE trong Excel sửa lỗi, trả về giá trị tổng hợp từ khối .

Hàm CUBEVALUE trong Excel, trả về giá trị tổng hợp từ khối

Mô tả hàm CUBEVALUE trong Excel

Hàm CUBEVALUE trong Excel trả về giá trị tổng hợp từ khối .

Cú pháp hàm CUBEVALUE trong Excel kiểm tra, trả về giá trị tổng hợp từ khối

Hàm CUBEVALUE trong Excel có cú pháp như ứng dụng dưới đây :

CUBEVALUE(connection full crack, [member_expression1] giá rẻ, [member_expression2] nguyên nhân, …)

Trong đó :

– Đối số Connection là bắt buộc tải về, là chuỗi văn bản link down của tên kết nối kỹ thuật với khối.

– Đối số Member_expression là tùy chọn.Là chuỗi văn bản địa chỉ của biểu thức đa chiều (MDX) ước tính một phần tử chi tiết hoặc một bộ trong khối hay nhất. Hoặc member_expression chia sẻ có thể là tập hợp qua app được định nghĩa bằng hàm CUBESET.

Sử dụng member_expression dưới dạng slicer mẹo vặt để xác lập phần sử dụng của khối cho giá trị tổng hợp link down được trả về ở đâu tốt. tốt nhất Nếu không có giá trị giám sát đơn cử nào trong member_expression lừa đảo, hàm địa chỉ sẽ dùng số đo mặc định nhanh nhất của khối .

Hàm CUBEVALUE trong Excel, trả về giá trị tổng hợp từ khối

Một số lưu ý nơi nào với hàm CUBEVALUE trong Excel miễn phí, trả về giá trị tổng hợp từ khối

– list Khi hàm CUBEVALUE nhìn nhận qua web, hàm trong thời điểm tạm thời hiển thị thông tin ” # GETTING_DATA … ” trong ô trước khi hướng dẫn tổng thể tải về những tài liệu qua app được lấy ra .- tốt nhất Nếu tham chiếu ô ở đâu nhanh được sử dụng cho member_expression kích hoạt và tham chiếu ô đó chứa hàm CUBE qua web thì member_expression sử dụng biểu thức MDX cho mục trong ô kỹ thuật được tham chiếu hướng dẫn và không hiển thị giá trị trong ô ở đâu tốt được tham chiếu đó .

– sửa lỗi Nếu tên kết nối không phải là kết nối workbook hợp lệ khóa chặn được lưu trữ trong workbook link down, hàm CUBEVALUE nạp tiền sẽ trả về lỗi #NAME? như thế nào. xóa tài khoản Nếu máy chủ Online Analytical Processing (OLAP) không chạy tổng hợp, không có sẵn đăng ký vay hoặc trả về thông báo lỗi địa chỉ, hàm CUBEVALUE trả về lỗi #NAME?.

– qua web Nếu tối thiểu một thành phần bên trong bộ không hợp lệ cụ thể, hàm CUBEVALUE trả về lỗi # VALUE ! .- Hàm Excel CUBEVALUE trả về lỗi # N / A khi :+ Cú pháp member_expression không đúng chuẩn .+ Phần tử nạp tiền được xác lập qua web bởi member_expression không sống sót trong khối .+ Bộ không hợp lệ vì không có giao cắt cho công cụ những giá trị như thế nào được chỉ định lừa đảo. ( Điều này địa chỉ hoàn toàn có thể xảy ra trá hình với nhiều thành phần phải làm thế nào của cùng một cấu trúc phân cấp ) .+ Tập hợp có chứa tối thiểu một thành phần có size khác sử dụng với kiểm tra những thành phần khác .+ Hàm Excel CUBEVALUE mẹo vặt hoàn toàn có thể trả về lỗi # N / A trá hình nếu bạn tham chiếu đến một đối tượng người tiêu dùng theo phiên nơi nào, ví dụ điển hình như một thành phần tương hỗ được tính công cụ hoặc một tập hợp có tên quảng cáo, trong PivotTable khi san sẻ liên kết tổng hợp, vận tốc và PivotTable đó bị xóa tương hỗ hoặc bạn quy đổi PivotTable thành công thức tổng hợp. ( ĐK vay Trên tab Options dữ liệu, trong nhóm Tools sửa lỗi, bạn click chọn OLAP Tools rồi click chọn Convert to Formulas ) .

Vấn đề: Giá trị null trên điện thoại được chuyển đổi thành chuỗi có độ dài bằng 0

Trong Excel tải về, trực tuyến nếu một ô không có tài liệu vì bạn chưa khi nào thay đôủ quảng cáo hoặc xóa khóa chặn những tài liệu quản trị của ô giao dịch thanh toán thì ô đó chứa giá trị trống tương hỗ. Trong nhiều mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu nơi nào, giá trị trống list được gọi là giá trị Null .Giá trị trống kiểm tra hoặc Null trá hình được hiểu đúng là ” không có giá trị ” vận tốc. Tuy nhiên công thức không khi nào trả về chuỗi trống tự động hóa hoặc giá trị Null thông tin tài khoản mà qua web sẽ trả về một trong ba giá trị : giá trị số list, giá trị văn bản full crack hoàn toàn có thể là chuỗi có độ dài bằng 0 địa chỉ và giá trị lỗi ở đâu tốt, ví dụ điển hình như lỗi # NUM ! nạp tiền hoặc # VALUE .ĐK vay Nếu công thức có chứa hàm CUBEVALUE công cụ được liên kết bản quyền với cơ sở tài liệu Online Analytical Processing ( OLAP ) tăng cường và truy vấn đến cơ sở tài liệu này trả về hiệu quả là giá trị Nullm Excel list sẽ quy đổi giá trị Null thành chuỗi có độ dài bằng 0 ngay cả khi công thức tăng cường hoàn toàn có thể trả về giá trị số mới nhất. Điều này tối ưu hoàn toàn có thể dẫn đến trường hợp khoanh vùng phạm vi lấy liền của ô chứa tích hợp cả giá trị số tăng cường và chuỗi có độ dài bằng 0 giao dịch thanh toán, quản trị và tác động ảnh hưởng đến tác dụng nơi nào của ở đâu uy tín những công thức khác có tham chiếu đến khoanh vùng phạm vi tốt nhất của ô đó .Ví dụ ứng dụng nếu ô A1 tương hỗ và A3 có chứa giá trị số tải về, ô A2 chứa công thức update với hàm CUBEVALUE trả về chuỗi có độ dài bằng 0 tải về thì công thức tổng hợp dưới đây vận tốc sẽ trả về lỗi # VALUE ! :

=A1+A2+A3

Để tránh lỗi xảy ra kiểm tra, bạn tốt nhất hoàn toàn có thể kiểm tra chuỗi có độ dài bằng 0 bằng cách sử dụng hàm ISTEXT tự động hóa và sử dụng hàm IF thanh toán giao dịch để thay thế sửa chữa chuỗi có độ dài bằng 0 như trong ví dụ san sẻ dưới đây :

=IF(ISTEXT(A1),0,A1)+IF(ISTEXT(A2),0,A2)+IF(ISTEXT(A3),0,A3)

Hoặc cách khác là bạn thiết lập hoàn toàn có thể lồng hàm CUBEVALUE trong điều kiện kèm theo IF trả về giá trị 0 dịch vụ nếu hàm CUBEVALUE nhìn nhận một chuỗi có độ dài bằng 0 san sẻ, như trong ví dụ tài liệu dưới đây :

=IF (CUBEVALUE(“Sales”,”[Measures].[Profit]”,”[Time].[2004]”,”[All Product].[Beverages]”)=”” sử dụng, 0 cài đặt, CUBEVALUE(“Sales”,”[Measures].[Profit]”,”[Time].[2004]”,”[All Product].[Beverages]”))

Lưu ý hàm SUM không nhu yếu kiểm tra chuỗi có độ dài bằng 0 vì hàm tự động hóa bỏ lỡ thanh toán giao dịch những chuỗi có độ dài bằng 0 trong giá rẻ quy trình tính giá trị trả về .

Ví dụ về hàm CUBEVALUE trong Excel qua mạng, trả về giá trị tổng hợp từ khối

= CUBEVALUE ( ” Sales “, ” [ Measures ]. [ Profit ] “, ” [ Time ]. [ 2004 ] “, ” [ All Product ]. [ Beverages ] ” )

=CUBEVALUE($A$1,”[Measures].[Profit]”,D$12,$A23)

= CUBEVALUE ( ” Sales “, USD B USD 7, D USD 12, $ A23 )

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-cubevalue-trong-excel-34731n.aspx
Bài viết trên đây Chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn về hàm CUBEVALUE trong Excel trực tuyến, trả về giá trị tổng hợp từ khối trên điện thoại. Ngoài hàm CUBEVALUE nơi nào, bạn đọc giảm giá có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên Chúng tôi tất toán để tìm hiểu rõ hơn về một số hàm Excel khác như hàm DVARP qua web, hàm SWITCH tối ưu, hàm REPT qua web và Hàm WEBSERVICE trong Excel đăng ký vay, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet

4.8/5 (43 votes)

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang