Thủ Thuật

Hàm CHIINV trong Excel, Ví dụ minh họa

Đối với Excel, hàm CHIINV là hàm có chức năng thực hiện việc tính toán đối với giá trị nghịch đảo của xác suất, cho phép bạn so sánh, dự kiến được kết quả. Đặc biệt, hàm này tương thích với nhiều phiên bản khác nhau của Excel.

Hàm CHIINV trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm tương thích này được ứng dụng nhiều trong việc so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến để xác định giả thuyết ban đầu của bạn có hợp lệ hay không. Bạn có thể áp dụng hàm CHIINV trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003

Hàm CHIINV trong Excel, Ví dụ minh họa 1

Cách dùng hàm CHIINV trong Excel, Ví dụ minh họa

 

Hướng dẫn dùng hàm CHIINV trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp: CHIINV(probability,deg_freedom)

Trong đó :

– Probability : Bắt buộc phải có – Là một Xác suất gắn với phân bố khi bình phương.
– Deg_freedom : Bắt buộc phải có – Là Số bậc tự do. 

ham chiinv trong excel

Xét Ví dụ:

Bạn nhập vào excel những giá trị thực tiễn của bạn tương ứng với những tham số của hàm trong những ô excel. Ở ví dụ này ta giám sát với những giá trị tham số : Xác suất gắn với phân bổ khi bình phương là 0.0725 và Bậc tự do là 9 :

huong dan ham chiinv

Nhập công thức tại ô C8. Và kết quả tính của hàm nhận được là 15.74060658 :

hương dan ham chiinv trong excel

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm CHIINV trong Excel rồi đó. Chú ý khi nhập tài liệu, những tham số trong hàm luôn phải ở dạng số và Xác Suất cũng phải có giá trị nằm trong khoảng chừng từ 0 đến 1, còn bậc tự do sẽ được tự động hóa chuyển sang dạng số nguyên nếu cần. Nếu bạn muốn lấy, cắt một chuỗi ký tự nào đó trong một chuỗi ký tự cho trước, hãy dùng hàm MID nhé, sau khi nhập thông tin, cú pháp hàm MID, bạn sẽ lấy được những ký tự hoặc chuỗi ký tự ở giữa hoặc những bên phải, trái khác nhau trong chuỗi ký tự của bảng tính excel cho trước.

Hàm IF giúp bạn lấy bất kỳ dữ liệu nào có mặt trong bảng tính Excel cho trước, người dùng thường kết hợp Hàm IF với nhiều hàm khác để giải quyết bài toán được nhanh gọn và phù hợp hơn. Hàm TRUNC cũng là một hàm hữu ích trong Excel, các bạn có thể tham khảo thêm hàm TRUNC này để sử dụng hiệu quả trong công việc. 

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang