Thủ Thuật

Các hàm cộng, trừ, nhân, chia trong Excel

Các hàm cộng, trừ, nhân, chia trong Excel sẽ giúp các bạn thống kê giám sát một cách đơn thuần và nhanh gọn. Tuy nhiên với những bạn mới tiếp xúc với Excel hoàn toàn có thể sẽ chưa biết cách sử dụng các hàm này. Chính vì thế ở bài viết này ThuThuat123. com sẽ trình làng đến các bạn các hàm cộng, trừ, nhân, chia và cách sử dụng trong Excel. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm .

SỬ DỤNG CÁC HÀM CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG EXCEL

1. Cách làm phép cộng trong Excel

Công thức: =Ô tính 1 + Ô tính 2 + Ô tính 3 + … + Ô tính n

Ví dụ : Chúng ta cộng giá trị của các ô từ B3 đến B7 tác dụng lưu tại ô D3 thì tất cả chúng ta triển khai như sau :

Tại ô D3 các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “+” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “+” tương tự đến ô B7 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện tại ô mà bạn nhập công thức là ô D3.

Ngoài cách chọn ô như trên các bạn có thể nhập trực tiếp công thức =B3+B4+B5+B6+B7 tại thanh nhập công thức phía trên bảng tính.

các hàm cộng trừ nhân chia excel

2. Cách làm phép trừ trong Excel

Công thức: =Ô tính 1 – Ô tính 2 – Ô tính 3 – … – Ô tính n

Ví dụ : Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 tất cả chúng ta thực thi như sau :

Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “-” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “-” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.
Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3-B4-B5 vào thanh nhập công thức.

cách làm phép trừ trong excel

3. Cách làm phép nhân trong Excel

Công thức: =Ô tính 1* Ô tính 2 * Ô tính 3 * … * Ô tính n

Ví dụ : Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 tất cả chúng ta thực thi như sau :

Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “*” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “*” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.
Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3*B4*B5 vào thanh nhập công thức.

cách làm phép nhân trong excel

4. Cách làm phép chia trong Excel

Công thức: =Ô tính 1 / Ô tính 2 / Ô tính 3 / … / Ô tính n

Ví dụ : Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 tất cả chúng ta thực thi như sau :

Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “/” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “/” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.
Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3/B4/B5 vào thanh nhập công thức.

cách làm phép chia trong excel

Các bạn cũng hoàn toàn có thể tích hợp các phép tính trong 1 công thức như hình dưới đây :

kết hợp các hàm cộng trừ nhân chia trong excel

Trên đây là bài hướng dẫn cách sử dụng các hàm cộng, trừ, nhân, chia trong Excel, rất đơn thuần phải không các bạn. Hy vọng bài viết sẽ có ích với các bạn. Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang