Thủ Thuật

Cách thêm dòng trong Word, PowerPoint nhanh chóng, đơn giản – https://thiennhuong.com

Duy Nguyễn Bá01/11/2021

Trong quá trình làm việc với bảng biểu trong Word và PowerPoint. Đã bao giờ bạn gặp phải vấn đề muốn thêm dòng mà lại không biết phải làm như thế nào chưa? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm dòng trong Word, PowerPoint nhanh chóng, đơn giản.

Bài viết được triển khai trên máy tính hệ quản lý và điều hành Windows với phiên bản Word và PowerPoint năm nay, ngoài những bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai trên các phiên bản Word, PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tựa như .

I. Khi nào cần thêm hàng trong Word và PowerPoint

  • Khi bạn muốn nhập thêm dữ liệu mới vào bảng.
  • Khi bạn tạo bảng nhưng vô tình bị thiếu hàng.

Trước khi thêm dòng vào trong Word hay PowerPoint thì bạn cần phải tạo bảng trước, để biết cách tạo bảng trong Word và PowerPoint bạn có thể tham khảo tại link bên dưới.

Cách tạo bảng trong Word và PowerPoint cực đơn thuần, cụ thể

II. Cách thêm dòng trong Word

Cách này hoàn toàn có thể triển khai trên các phiên bản Word từ 2007 trở đi

1. Cách thêm 1 dòng trong Word

Bước 1: Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong Word > Nhấn vào Insert.

Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong Word > Nhấn vào Insert” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-1.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong Word > Nhấn vào Insert</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn các <strong>lựa chọn</strong> thêm dòng trong Word.</p>
<p><strong>Trong đó:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Insert Rows Above:</strong> Chèn 1 dòng lên trên.</li>
<li><strong>Insert Rows Below:</strong> Chèn 1 dòng xuống phía dưới.</li>
</ul>
<p><img alt=

Chọn các lựa chọn thêm dòng trong Word

2. Cách thêm nhiều dòng trong Word

Bước 1: Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng.

Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng

Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng

Bước 2: Nhấp chuột phải > Chọn Insert.

Nhấp chuột phải > Chọn Insert” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-4.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải > Chọn Insert</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn các <strong>lựa chọn</strong> thêm dòng trong Word.</p>
<p><strong>Trong đó:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Insert Rows Above:</strong> Chèn dòng lên trên.</li>
<li><strong>Insert Rows Below:</strong> Chèn dòng xuống phía dưới.</li>
</ul>
<p><img alt=

Chọn các lựa chọn thêm dòng trong Word

3. Cách thêm dòng nhanh trong Word

Cách này chỉ hoàn toàn có thể vận dụng cho các phiên bản Word 2013, năm nay, 2019 trở đi

Di chuyển chuột đến giữa các ô của bảng đã tạo đến khi xuất hiện dấu cộng > Nhấn vào dấu cộng để thêm dòng trong Word.

III. Cách thêm dòng trong PowerPoint

1. Cách thêm 1 dòng trong PowerPoint

Bước 1: Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong PowerPoint > Nhấn vào Insert.

Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong PowerPoint > Nhấn vào Insert” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-6.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải vào bảng đã tạo trong PowerPoint > Nhấn vào Insert</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn các <strong>lựa chọn</strong> thêm dòng trong PowerPoint.</p>
<p><strong>Trong đó:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Insert Rows Above:</strong> Chèn 1 dòng lên trên.</li>
<li><strong>Insert Rows Below:</strong> Chèn 1 dòng xuống phía dưới.</li>
</ul>
<p><img alt=

Chọn các lựa chọn thêm dòng trong PowerPoint

2. Cách thêm nhiều dòng trong PowerPoint

Bước 1: Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng.

Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng

Tô chọn các dòng trong bảng được kẻ ở vị trí bạn muốn thêm dòng

Bước 2: Nhấp chuột phải > Chọn Insert.

Nhấp chuột phải > Chọn Insert” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-9.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải > Chọn Insert</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn các <strong>lựa chọn</strong> thêm dòng trong PowerPoint.</p>
<p><strong>Trong đó:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Insert Rows Above:</strong> Chèn dòng lên trên.</li>
<li><strong>Insert Rows Below:</strong> Chèn dòng xuống phía dưới.</li>
</ul>
<p><img alt=

Chọn các lựa chọn thêm dòng trong PowerPoint

IV. Cách xóa dòng trong Word và PowerPoint

1. Cách xóa 1 dòng trong Word và PowerPoint

Cách này bạn hoàn toàn có thể triển khai trên cả Word và PowerPoint với thao tác tựa như nhau .

Bước 1: Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells.

Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-11.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Ở hộp thoại hiện lên > Chọn <strong>Delete Entire Row</strong> > Nhấn <strong>OK</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn Delete Entire Row > Nhấn OK” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-12.jpg”/>

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Delete Entire Row > Nhấn OK

2. Cách xóa nhiều dòng trong Word và PowerPoint

Cách này bạn hoàn toàn có thể thực thi trên cả Word và PowerPoint với thao tác tương tự như nhau .

Bước 1: Tô chọn các dòng cần xóa.

Tô chọn các dòng cần xóa

Tô chọn các dòng cần xóa

Bước 2: Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells.

Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-14.jpg”/></p>
<p>Nhấp chuột phải vào dòng cần xóa > Chọn Delete Cells</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Ở hộp thoại hiện lên > Chọn <strong>Delete Entire Row</strong> > Nhấn <strong>OK</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn Delete Entire Row > Nhấn OK” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1391986/cach-them-dong-trong-word-powerpoint-nhanh-chong-don-gian-15.jpg”/>

: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Delete Entire Row > Nhấn OK

10.548 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không ?

Cách thêm dòng trong Word, PowerPoint nhanh chóng, đơn giản - https://thiennhuong.com 8

Cách thêm dòng trong Word, PowerPoint nhanh chóng, đơn giản - https://thiennhuong.com 8
Không

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang