Thủ Thuật

3 cách kẻ dòng, tạo dòng kẻ ngang trong Word nhanh mọi phiên bản

Đóng góp bởi Lê Đông Hoà

Cập nhật 15/04/2021

Bạn muốn thực hiện vẽ các đường ngang, dòng kẻ ngang trên trang Word để thiết kế các văn bản, phiếu khảo sát,… nhưng lại chưa biết được cách làm. Vậy thì đừng lo lắng, vì ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách để kẻ dòng, tạo dòng kẻ ngang trong Word cực nhanh và đơn giản cho mọi phiên bản. Hãy bắt đầu thôi nào!!

3 cách kẻ dòng, tạo dòng kẻ ngang trong Word cực nhanh cho mọi phiên bản

3 cách kẻ dòng, tạo dòng kẻ ngang trong Word cực nhanh cho mọi phiên bản

Bài viết được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows với phiên bản Word 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Word 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tương tự.

I. Khi nào cần kẻ dòng, tạo dòng kẻ ngang trong Word.

 • Tạo dòng kẻ ngang khi muốn ngăn cách giữa các văn bản với nhau.
 • Tạo dòng kẻ ngang khi làm mục lục trong Word.
 • Tạo dòng kẻ ngang khi kết thúc 1 phần nội dung.
 • Tạo dòng kẻ ngang để điền vào (điền vào chỗ trống).
 • Tạo dòng kẻ ngang để in ra thành những trang tập.

II. 3 cách tạo dòng kẻ ngang trong Word

1. Tạo dòng kẻ ngang trong Word bằng phím tắt

 • Ở phần này bạn có thể thực hiện tạo dòng kẻ ngang trong Word chỉ với những phím tắt thông thường.
 • Đường kẻ ngang được tạo có thể tùy chỉnh theo vị trí bạn để con trỏ chuột.
 • Tạo đường kẻ ngang in đậm: Nhấn 3 dấu gạch ngang — rồi nhấn Enter.
 • Tạo đường kẻ đôi: Nhấn 3 dấu bằng === rồi nhấn Enter.
 • Tạo đường kẻ ba: Nhấn 3 dấu thăng ### rồi nhấn Enter.
 • Đường kẻ bằng các dấu chấm vuông: Nhấn 3 dấu hoa thị *** rồi nhấn Enter.
 • Đường kẻ ziczac: Nhấn 3 dấu ngã ~~~ rồi nhấn Enter.

Tạo dòng kẻ ngang trong Word bằng phím tắt

Tạo dòng kẻ ngang trong Word bằng phím tắt

2. Tạo dòng kẻ ngang trong Word bằng Tab

 • Đối với cách này thì bạn phải sử dụng kết hợp lệnh Underline và Tab mới có thể thực hiện được nhé!!
 • Đường kẻ ngang được tạo có thể tùy chỉnh theo vị trí bạn để con trỏ chuột.

Bước 1: Mở file Word cần tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Home.

Mở file Word cần tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Home” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1803)-800×450.jpg” title=”Mở file Word cần tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Home” width=”800″/></p>
<p>Mở file Word cần tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ trang chủ</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến <strong>mục Font</strong> > Nhấn vào <strong>mũi tên</strong> ở chỗ <strong>Underline</strong>.</p>
<p class=Đi đến mục Font > Nhấn vào mũi tên ở chỗ Underline” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1804)-800×450.jpg” title=”Đi đến mục Font > Nhấn vào mũi tên ở chỗ Underline” width=”800″/></p>
<p>Đi đến mục Font > Nhấn vào mũi tên ở chỗ Underline</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>kiểu gạch ngang</strong> mà bạn muốn > Chọn <strong>màu sắc</strong> cho đường gạch ngang ở <strong>Underline Color</strong>.</p>
<p class=Chọn kiểu gạch ngang mà bạn muốn > Chọn màu sắc cho đường gạch ngang ở Underline Color” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1805)-800×450.jpg” title=”Chọn kiểu gạch ngang mà bạn muốn > Chọn màu sắc cho đường gạch ngang ở Underline Color” width=”800″/></p>
<p>Chọn kiểu gạch ngang mà bạn muốn > Chọn sắc tố cho đường gạch ngang ở Underline Color</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Đi đến<strong> vị trí cần gạch ngang</strong> > Nhấn <strong>Tab</strong> để tạo đường gạch ngang trong Word.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Sau khi gạch ngang xong thì bạn tắt Underline đi sau đó mới thực hiện thêm chữ, ký tự vào nhé!!</p>
<p class=Đi đến vị trí cần gạch ngang > Nhấn Tab để tạo đường gạch ngang trong Word” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//18-7-800×450.jpg” title=”Đi đến vị trí cần gạch ngang > Nhấn Tab để tạo đường gạch ngang trong Word” width=”800″/></p>
<p>Đi đến vị trí cần gạch ngang > Nhấn Tab để tạo đường gạch ngang trong Word</p>
<h4>3. Tạo dòng kẻ ngang trong Word bằng Border</h4>
<ul>
<li>Đối với cách này thì hơi dài hơn 1 xíu vì phải sử dụng nhiều lệnh trên thanh Ribbon và bảng Border.</li>
<li>Đường kẻ ngang được tạo sẽ xuất hiện ở phần gần cuối trang.</li>
</ul>
<p><strong>Bước 1:</strong> Đặt <strong>con trỏ chuột</strong> ở <strong>vị trí</strong> bạn <strong>muốn tạo đường gạch ngang</strong> > Chọn <strong>thẻ Design</strong>.</p>
<p class=Đặt con trỏ chuột ở vị trí bạn muốn tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Design” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1808)-800×450.jpg” title=”Đặt con trỏ chuột ở vị trí bạn muốn tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Design” width=”800″/></p>
<p>Đặt con trỏ chuột ở vị trí bạn muốn tạo đường gạch ngang > Chọn thẻ Design</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến <strong>mục Page Background</strong> > Chọn <strong>Page Border</strong>.</p>
<p class=Đi đến mục Page Background > Chọn Page Border” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1809)-800×450.jpg” title=”Đi đến mục Page Background > Chọn Page Border” width=”800″/></p>
<p>Đi đến mục Page Background > Chọn Page Border</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Ở hộp thoại <strong>Border and Shading</strong> > Chọn <strong>thẻ Border</strong> > Trong <strong>phần</strong> <strong>Setting</strong> > Chọn <strong>None</strong>.</p>
<p class=Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None.” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1810)-800×450.jpg” title=”Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None.” width=”800″/></p>
<p>Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None .</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Đi đến <strong>phần Style</strong> > Chọn <strong>kiểu đường gạch ngang</strong> mà bạn muốn > Đi đến <strong>phần Color</strong> để chọn <strong>màu sắc</strong> > Đi đến <strong>phần Width</strong> để chọn <strong>độ dày cho đường kẻ ngang</strong>.</p>
<div style=

Xem thêm: Cách hiện công thức trong Excel để in ấn đơn giản cho mọi phiên bản

Đi đến phần Style > Chọn kiểu đường gạch ngang mà bạn muốn > Đi đến phần Color để chọn màu sắc > Đi đến phần Width để chọn độ dày cho đường kẻ ngang” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1812)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần Style > Chọn kiểu đường gạch ngang mà bạn muốn > Đi đến phần Color để chọn màu sắc > Đi đến phần Width để chọn độ dày cho đường kẻ ngang” width=”800″/></p>
<p>Đi đến phần Style > Chọn kiểu đường gạch ngang mà bạn muốn > Đi đến phần Color để chọn sắc tố > Đi đến phần Width để chọn độ dày cho đường kẻ ngang</p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Đi đến<strong> phần Preview</strong> > Nhấn chọn biểu tượng <strong>đường viền dưới</strong> > Nhấn <strong>OK</strong> để tạo đường kẻ ngang trong Word.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Chỉ phần dưới được chọn là màu xanh, còn lại các phần khác không được chọn là màu xám.</p>
<p class=Đi đến phần Preview > Nhấn chọn biểu tượng đường viền dưới > Nhấn OK để tạo đường kẻ ngang trong Word” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1813)-800×450.jpg” title=”Đi đến phần Preview > Nhấn chọn biểu tượng đường viền dưới > Nhấn OK để tạo đường kẻ ngang trong Word” width=”800″/></p>
<p>Đi đến phần Preview > Nhấn chọn hình tượng đường viền dưới > Nhấn OK để tạo đường kẻ ngang trong WordVà đây là tác dụng sau khi thực thi .</p>
<p class=Kết quả sau khi thực hiện xong

Kết quả sau khi triển khai xong

III. Cách xóa bỏ dòng kẻ ngang trong Word

1. Xóa dòng kẻ ngang được tạo bằng Tab

 • Ở cách này bạn sẽ dùng để xóa các dòng kẻ ngang được tạo bằng nút Tab và lệnh Underline.
 • Đối với cách này thì sẽ không thể xóa 2 loại kể ngang bằng phím tắt và Borders.

Cách 1: Bạn tô chọn toàn bộ các đường kẻ được tạo bằng Tab > Nhấn phím Delete để xóa các dòng kẻ ngang bằng Tab trong Word.

Cách 2: Để con trỏ chuộtcuối đường kẻ được tạo bằng Tab > Nhấn phím BackSpace trên bàn phím để xóa từng đường kẻ bằng Tab trong Word.

2. Xóa dòng kẻ ngang được tạo bằng lệnh Clear All Formatting trong Word

Ở cách này bạn hoàn toàn có thể sử dụng các lệnh có sẵn trên thanh Ribbon để xóa dòng kẻ ngang đã được tạo trong Word .

Tô chọn dòng chữ dính với dòng kẻ ngang được tạo > Chọn thẻ Home > Chọn Clear All Formatting để xóa dòng kẻ ngang trong Word.

Cách này sẽ xóa định dạng bắt đầu của tài liệu bạn đã quét và cả phần gạch ngang bên dưới. Ngoài ra sẽ không làm mất hay biến hóa tài liệu của bạn đâu nhé ! !

Tô chọn dòng chữ dính với dòng kẻ ngang được tạo > Chọn thẻ Home > Chọn Clear All Formatting để xóa dòng kẻ ngang trong Word.” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1816)-800×450.jpg” title=”Tô chọn dòng chữ dính với dòng kẻ ngang được tạo > Chọn thẻ Home > Chọn Clear All Formatting để xóa dòng kẻ ngang trong Word.” width=”800″/></p>
<p>Tô chọn dòng chữ dính với dòng kẻ ngang được tạo > Chọn thẻ trang chủ > Chọn Clear All Formatting để xóa dòng kẻ ngang trong Word .</p>
<h4>2. Sử dụng Border để xóa dòng kẻ ngang trong Word</h4>
<p>Ở cách này bạn hoàn toàn có thể xóa đường kẻ ngang ở bất kể vị trí nào mà vẫn hoàn toàn có thể giữ nguyên được tài liệu và định dạng của tài liệu .</p>
<p><strong>Bước 1:</strong> Tô chọn các dòng có <strong>chứa đường gạch ngang</strong> <strong>muốn xóa </strong>> Chọn <strong>thẻ Design</strong>.</p>
<p class=Tô chọn các dòng có chứa đường gạch ngang muốn xóa > Chọn thẻ Design” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1817)-800×450.jpg” title=”Tô chọn các dòng có chứa đường gạch ngang muốn xóa > Chọn thẻ Design” width=”800″/></p>
<p>Tô chọn các dòng có chứa đường gạch ngang muốn xóa > Chọn thẻ Design</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến <strong>mục Page Background</strong> > Chọn <strong>Page Border</strong>.</p>
<p>Đi đến mục Page Background > Chọn Page Border</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Ở hộp thoại <strong>Border and Shading</strong> > Chọn <strong>thẻ Border</strong> > Trong <strong>phần</strong> <strong>Setting</strong> > Chọn <strong>None </strong>> Nhấn <strong>OK</strong> để xóa đường gạch ngang trong Word.</p>
<div style=

Xem thêm: Cách hiện công thức trong Excel để in ấn đơn giản cho mọi phiên bản

Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None > Nhấn OK để xóa đường gạch ngang trong Word” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1342823//Screenshot(1818)-800×450.jpg” title=”Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None > Nhấn OK để xóa đường gạch ngang trong Word” width=”800″/></p>
<p>Ở hộp thoại Border and Shading > Chọn thẻ Border > Trong phần Setting > Chọn None > Nhấn OK để xóa đường gạch ngang trong WordVà đó là những cách hoàn toàn có thể giúp bạn tạo dòng kẻ ngang cũng như xóa dòng kẻ ngang trong Word cực đơn thuần, nhanh gọn. Nếu có vướng mắc về cách làm thì bạn hãy để lại phản hồi bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ hữu dụng với bạn. Chúc bạn thành công xuất sắc ! !</p></div>
<div style=

Source: https://thiennhuong.com
Category: Thủ Thuật

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang