Thủ Thuật

Làm cách nào để kéo dài tuổi thọ pin? (Android 10) | Sony VN

Áp dụng cho

 • Android 10

Giải pháp

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị, ví dụ như trong các tình huống bạn cần tận dụng nguồn điện từ pin.

Bảo dưỡng pin

 • Sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm với thiết bị Xperia của bạn.
 • Tránh các tình huống sử dụng mà pin có thể bị quá nhiệt.
 • Tránh để thiết bị trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh.
 • Sạc điện cho thiết bị đến mức dung lượng cần thiết. Nếu bạn để thiết bị sạc điện trong thời gian dài khi đã sạc đầy, pin có thể bị hỏng.
 • Tránh sử dụng đến mức cạn điện vì có thể làm hỏng pin và giảm dung lượng pin.
 • Nếu bạn không sử dụng và định cất giữ thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc thiết bị đến mức ít nhất là 50%, sau đó tắt thiết bị.

Bật các tính năng tiết kiệm điện và pin

 • Bật và thiết lập chế độ STAMINA.
 • Bật Ứng dụng Chăm sóc pin.
 • Bật tính năng Pin thích ứng.

Chọn các cài đặt sử dụng ít tốn pin hơn

 • Giảm độ sáng của màn hình.
 • Bật tính năng Độ sáng thích nghi để tối ưu hóa độ sáng trong điều kiện có ánh sáng.
 • Thiết lập thời gian ngủ của màn hình ngắn hơn trước khi màn hình tắt.
 • Tắt âm bàn phím và âm thanh đối với thao tác khóa màn hình, sạc pin và chạm màn hình.
 • Tắt âm thanh và phản hồi rung đối với bàn phím ảo.

Tránh hoặc hạn chế các hoạt động làm nhanh tiêu hao pin

Nếu pin nhanh cạn điện, hãy cố gắng tránh các hoạt động làm nhanh tiêu hao pin như:

 • Sử dụng GPS hoặc bật dẫn đường trong thời gian dài.
 • Truyền phát và xem video, nghe nhạc.
 • Chơi các game tương tác cao hoặc nhiều đồ họa.
 • Chia sẻ kết nối internet (“điểm phát sóng”).
 • Gọi điện thoại khi đang di chuyển (ví dụ như đang lái xe).
 • Sử dụng camera quá nhiều.
 • Dùng ứng dụng trong thời gian dài.

Tắt các dịch vụ kết nối và định vị 

 • Tắt Bluetooth khi không sử dụng.
 • Tắt dữ liệu di động.
 • Tắt Wi-Fi để tránh việc thiết bị sử dụng pin khi cố gắng duy trì kết nối trong phạm vi phủ sóng yếu.
 • Tắt Chế độ trên máy bay để tránh việc thiết bị sử dụng pin khi cố gắng duy trì kết nối trong phạm vi phủ sóng yếu.

Hướng dẫn chi tiết

Để tắt chế độ STAMINA

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Battery (Pin) > STAMINA mode (Chế độ STAMINA).
 2. Nhấn vào TURN ON NOW (BẬT NGAY) hoặc Set a schedule (Đặt lịch) tùy theo nhu cầu của bạn.

Để bật Ứng dụng Chăm sóc pin

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Battery (Pin) > Battery Care (Ứng dụng Chăm sóc pin).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Use Battery Care (Sử dụng Ứng dụng Chăm sóc pin) để bật tính năng.

Để bật tính năng Pin thích ứng

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Battery (Pin) > Adaptive Battery (Pin thích ứng).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Use adaptive battery (Sử dụng pin thích ứng) để bật tính năng.

Để giảm độ sáng của màn hình

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Display (Hiển thị) > Brightness level (Độ sáng).
 2. Kéo thanh trượt để giảm độ sáng.

Để bật Độ sáng thích nghi

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Display (Hiển thị) > Adaptive brightness (Độ sáng thích nghi).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Adaptive brightness (Độ sáng thích nghi) để bật tính năng.

Để thiết lập thời gian ngủ của màn hình

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Display (Hiển thị) > Sleep (Ngủ).
 2. Chọn thời gian ngủ.

Để tắt âm bàn phím và âm thanh đối với thao tác khóa màn hình, sạc pin và chạm màn hình

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Sound (Âm thanh) > Advanced (Nâng cao).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Dial pad tones (Âm bàn phím) để tắt tính năng.
 3. Nhấn nút chuyển kế bên Screen-locking sounds (Âm thanh khóa màn hình) để tắt tính năng.
 4. Nhấn nút chuyển kế bên Charging sounds and vibration (Âm thanh sạc và rung) để tắt tính năng.
 5. Nhấn nút chuyển kế bên Touch sounds (Âm thanh chạm) để tắt tính năng.

Để tắt âm thanh và phản hồi rung đối với bàn phím ảo

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > Languages & input (Ngôn ngữ và nhập liệu) > On-screen keyboard (Bàn phím ảo) > Gboard > Preferences (Tùy chọn).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Sound on keypress (Âm thanh khi nhấn phím) để tắt tính năng.
 3. Nhấn nút chuyển kế bên Haptic feedback on keypress (Phản hồi rung khi nhấn phím) để tắt tính năng.

Để tắt Bluetooth

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Device connection (Kết nối thiết bị) > Connection preferences (Tùy chọn kết nối) > Bluetooth.
 2. Nhấn nút chuyển kế bên On (Bật) để tắt tính năng.

Để tắt dữ liệu di động

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Network & Internet (Mạng và Internet) > Mobile network (Mạng di động).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Mobile data (Dữ liệu di động) để tắt tính năng.

Để tắt Wi-Fi

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Network & Internet (Mạng và Internet).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Wi-Fi để tắt tính năng.

Để bật Chế độ trên máy bay

 1. Tìm và nhấn vào Settings (Cài đặt) > Network & Internet (Mạng và Internet).
 2. Nhấn nút chuyển kế bên Airplane mode (Chế độ trên máy bay) để bật chế độ.

  Những bài viết liên quan

  Nút quay lại đầu trang