Thủ Thuật

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel bằng VBA – Học Excel Online Miễn Phí

Sắp xếp là một việc liên tục được triển khai khi thao tác với dữ liệu trong VBA. Lợi ích của việc sắp xếp giúp cho tất cả chúng ta quản trị dữ liệu tốt hơn, thuận tiện tra cứu, kiểm tra hơn. Trong bài học kinh nghiệm này tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá 1 số ít cách sử dụng lệnh Sort trong VBA :

Ví dụ 1: Sắp xếp không bao gồm tiêu đề

Cho bảng dữ liệu sau, hãy sắp xếp thứ tự nội dung trong bảng theo dữ liệu ở cột D

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel bằng VBA - Học Excel Online Miễn Phí 1

Câu lệnh sắp xếp như sau:

View the code on Gist.Trong câu lệnh này, bảng tính số lượng giới hạn từ ô A2 tới dòng cuối của cột G ( hàng loạt bảng tính từ cột A tới G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu ) .
Nội dung sắp xếp là nội dung tại cột D, tính từ ô D2

Thứ tự sắp xếp là thứ tự tăng dần (nếu sắp xếp giảm dần thì dùng xlDescending thay cho xlAscending)

Thứ tự sắp xếp hoàn toàn có thể trình diễn dưới dạng số :

xlAscending là số 1

xlDescending là số 2

Ví dụ 2: Sắp xếp có bao gồm tiêu đề

Câu lệnh sắp xếp với dữ liệu trên có gồm có tiêu đề như sau :
View the code on Gist.Những nội dung cần quan tâm :

  • Vùng bắt đầu của bảng dữ liệu: Bao gồm cả dòng tiêu đề (trong ví dụ này bắt đầu từ dòng thứ 1)
  • Header = xlYes để thể hiện vùng dữ liệu này có tiêu đề, Header = xlNo để thể hiện không có tiêu đề. Tuy nhiên nếu vùng dữ liệu được chọn không có chứa tiêu đề thì không cần xét tiêu chí này (như ví dụ 1)
  • Dữ liệu sắp xếp ở cột D vẫn bắt đầu từ ô D1 hoặc D2 đều được

Ví dụ 3: Sắp xếp thứ tự trong tất cả các sheet

Nếu nhu yếu sắp xếp là bắt buộc và vận dụng trên toàn bộ các sheet thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng nội dung này để hoàn toàn có thể sắp xếp dữ liệu một cách nhanh gọn chỉ với 1 câu lệnh :

View the code on Gist.Diễn giải cách triển khai :

  • Sử dụng vòng lặp để chạy qua các đối tượng là WorkSheet nằm trong Workbook đang làm việc
  • Tại mỗi Sheet đi qua thực hiện lệnh lọc dữ liệu với vùng dữ liệu được xác định: cột A đến cột G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu, sắp xếp tại cột D từ ô D2, sắp xếp theo thứ tự tăng dần (1 = xlAscending)

Như vậy tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể nắm được phương pháp thực thi lệnh sắp xếp trong VBA rồi phải không nào. Câu lệnh sắp xếp khá đơn thuần và đem lại hiệu suất cao cao, giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quản trị dữ liệu tốt hơn trong khi thao tác trên Excel .
Tải về file mẫu tại địa chỉ : http://bit.ly/2B8IP5K

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang