Thủ Thuật

Cấu trúc hàm sumif trong excel

Hàm sumif là một hàm thông dụng trong excel đặc biệt là excel kế toán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm sumif trong excel.

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Cách sử dụng hàm sumif trong excel

>>> Xem thêm: Tổng hợp các lỗi thường gặp trong Excel

1. Ý nghĩa của hàm sumif

Hàm sumif trong excel dùng để tính tổng các giá trị thỏa mãn nhu cầu cùng điều kiện kèm theo nào đó .

2. Công thức tính hàm sumif

Công thức: SUMIF(range; criteria; [sum_range])

Trong Đó:

  • Range: Là vùng chứa ô điều kiện tính tổng (là cột chứa điều kiện) (Bạn có thể ấn F4 một lần để cố định vùng điều kiện)

  • Criteria: Là điều kiện tính tổng (Là biểu thức, số hoặc chữ)

  • Sum_range: Vùng cần tính tổng. (Nhấn F4 một lần để cố định vùng cần tính tổng)

3. Các bước vận dụng hàm sumif

Bước 1 : Xác định cột chứa điều kiện kèm theo
Bước 2 : Xác định điều kiện kèm theo tính tổng
Bước 3 : Xác định vùng tính tổng
Bước 4 : Nhập công thức vào Excel

Ví dụ: Yêu cầu tính tổng lương phòng hành chính và tổng lương phòng kế toán như trong bảng sau:

Hàm sumif trong excelVí dụ Hàm sumif trong excel

Tính tổng lương phòng hành chính: Tại ô C7 bạn nhập công thức:

= SUMIF ( $ B USD 2 : USD B USD 6 ; B2 ; USD C USD 2 : USD C USD 6 )
Hàm sumif trong excel

Lưu ý: Ta cần cố định vùng chứa ô điều kiện tính tổng (range) và vùng cần tính tổng (sum_range) ta bôi đen vùng rồi nhấn F4 (một số máy phải dùng tổ hợp phím Fn+F4) để tính tổng được chính xác

Và xem tác dụng nhận được

Cách sử dụng hàm Sumif trong excel

Tính lương phòng kế toán: Tại ô C8 bạn nhập công thức:

= SUMIF ( $ B USD 2 : USD B USD 6 ; ” Kế toán ” ; USD C USD 2 : USD C USD 6 )
Cách sử dụng hàm Sumif
Ở đối số điều kiện kèm theo tính tổng ( criteria ) bạn hoàn toàn có thể click vào ô điều kiện kèm theo hoặc gõ chữ. Lưu ý chữ phải nằm trong cặp dấu nháy kép ” ” và phải đúng mực
Cũng như cách tính tổng phòng hành chính ở trên vùng chứa ô điều kiện kèm theo tính tổng ( range ) và vùng cần tính tổng ( sum_range ) tất cả chúng ta cũng cần ấn F4 để cố định và thắt chặt lại Học kế toán ở đâu tốt

4. Ví dụ công thức SUMIF

Dưới đây là 1 số ít công thức tương quan đến cách sử dụng các hàm Excel Sumif với các điều kiện kèm theo và bộ tài liệu khác nhau
Hàm sumif nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng
Khi sử dụng công thức tính tổng có điều kiện kèm theo Sumif trong excel, kèm theo các toán tử so sánh là 1 số ít hay chữ dạng text nhớ luôn được đóng trong dấu ngoặc kép ( ” ” )
– Với điều kiện kèm theo lớn hơn ( > )

Công thức: = SUMIF(A2:A10;”>5″)

Mô tả: Công thức trả về tổng giá trị lớn hơn 5 trong ô A2:A10

– Với điều kiện kèm theo nhỏ hơn ( < )

Công thức: =SUMIF(A2:A10);”<10";B2:B10)

Mô tả : Công thức trả về tổng giá trị trong ô B2 : B10 nếu một giá trị tương ứng trong ô A2 : A10 nhỏ hơn 10
– Với điều kiện kèm theo bằng ( = )

Công thức: =SUMIF(A2:A10; “=”&D1) Hay =SUMIF(A2:A10;D1)

Mô tả : Tổng các giá trị trong ô A2 : A10 bằng với giá trị trong ô D1
– Với điều kiện kèm theo không bằng ( < > )

Công thức: =SUMIF(A2:A10; “<>“&D1 B2:B10)

Mô tả : Tổng giá trị trong ô B2 : B10 nêu giá trị một ô tương ứng trọng cột A không bằng giá trị trong ô D1
– Với điều kiện kèm theo lớn hơn hoặc bằng ( > = )

Công thức: =SUMIF(A2:A10; “>=5”)

Mô tả : Tổng giá trị lớn hơn hoặc bằng 5 trong các ô A2 : A10
– Với điều kiện kèm theo nhở hơn hoặc bằng ( < = )

Công thức: =SUMIF(A2:A10; “>=5”)

Mô tả : Tổng các giá trị trong ô B2 : B10 nếu một giá trị tương ứng trong cột A nhở hơn hoặc bằng 10

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện thuộc dạng Text

Khi sử dụng hàm SUMIF bạn hoàn toàn có thể thêm các giá trị tùy thuộc vào ô tương ứng trong các cột chứa text hoặc không

– Điều kiện bằng:

= SUMIF(A2:A8;”apple”; C2:C8)

Tổng giá trị trong các ô C2 : C8 nếu một ô tương ứng trong cột A chứa đúng mực từ ” apple ” và không chứa thêm các ký tự khác .
Các ô có chứa ” red apple ” hay ” apple ! ” không được tính

– Điều kiện không bằng:

=SUMIF(A2:A8; “<>apple”; C2:C8) – Tổng giá trị trong ô C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A chứa bất kỳ giá trị nào khác “apple”. Nếu một ô chứa “green apple” hay các từ khác sẽ không được tính

=SUMIF(A2:A8; “<>*apple*”; C2:C8) – Tổng giá trị trong ô C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A không chứa từ “apple”. Các ô chứa “green apple” hay các từ khác sẽ không được tính 

=> Xem thêm video dưới đây Cô Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn: Bản chất của hàm vlookup trong excel và áp dụng hàm vlookup với ví dụ cụ thể trong kế toán

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH để theo dõi những Video tiếp theo nhé

Tags: Hàm sumif nâng cao, hàm tìm kiếm và tính tổng trong excel, hàm sumif và hàm sumifs, các hàm tính tổng trong excel, hàm sumif kết hợp vlookup, lỗi hàm sumif bằng 0, các hàm sum trong excel, hàm sumif 2 điều kiện,… 

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Online

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khóa học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang