Thủ Thuật

Hướng dẫn chèn link vào văn bản trong Word | Sử dụng Word

Một link liên kết giúp ta mở ra một nguồn tại liệu có ích khác mà không cần phải đưa hàng loạt nội dung của trang, hay thư mục nào đó. Và với các phiên bản của Microsoft Word, để tạo được link liên kết như vậy vô cùng đơn thuần chỉ với một vài thao tác đơn thuần sau .Đầu tiên, tất cả chúng ta chọn từ, đoạn văn bản hay hình ảnh cần chèn link liên kết

1. Chèn link liên kết đến Website

Sau khi đã chọn từ, hoặc hình ảnh cần chèn link liên kết, tại cửa sổ soạn thảo, chúng ta chọn Insert, sau đó chọn  Link và chọn Hyperlink, hoặc chúng ta có thể click phải chuột chọn Hyperlink (hay sử dụng tổ hợp phím Ctrl + K ).

 

Hướng dẫn chèn hyperlink trong Word

Tại cửa sổ Insert Hyperlink chúng ta chọn Existing File or Web Page, và chọn Curent Folder

Hướng dẫn chèn hyperlink trong Word

Tại đây, tất cả chúng ta thiết lập các thuộc tính như sau :

  • Text to display: Nội dung hiển thị liên kết 
  • Current Folder: Thư mục hiện tại.
  • Browsed Pages: Các trang file được mở gần nhất.
  • Recent Files: Các file hiện tại.
  • Screen Tip: Nội dung của screen tip sẽ được hiển thị khi bạn di chuột vào link liên kết.
  • Address: Tên địa chỉ đường dẫn.

Thiết lập xong các thuộc tính, chúng ta chọn OK để kết thúc quá trình cài đặt.

2.  Tạo liên kết đến file

Thao tác tương tự như đối với chèn link đến website, sau khi cửa sổ Insert Hyperlink xuất hiện, chúng ta chọn Place in this Document

Hướng dẫn chèn link vào văn bản trong Word | Sử dụng Word 3

Tại cửa sổ Place in this Document chúng ta lựa chọn: 

  • Top of the Document: đặt vị trí liên kết lên đầu file.
  • Headings: đặt vị trí liên kết đến heading có trong file.
  • Bookmarks: đặt vị trí liên kết đến dòng văn bản đã được đánh dấu.

Sau khi lựa chọn xong, chúng ta chọn Ok để kết thúc cài đặt.

3. Tạo liên kết đến một file mới được tạo

Chúng ta thao tác tựa như như so với chèn link đến website Chọn Create New Document

Hướng dẫn chèn hyperlink trong Word

Trong đó :

  • Text to display: Nội dung hiển thị liên kết 
  • Name of new document: Đặt tên cho file mới. 
  • Change:  Thay đổi vị trí file liên kết đã có.

Sau khi đã lựa chọn xong, chọn Ok để kết thúc cài đặt.

4. Tạo liên kết đến địa chỉ Email

Thao tác tương tự như đối với chèn link liên kết đến website, sau khi cửa sổ Insert Hyperlink xuất hiện, chúng ta chọn  E-mail Address

Hướng dẫn chèn link vào văn bản trong Word | Sử dụng Word 6

  • E-mail Address: Địa chỉ email cần đến
  • Subject: Tên tiêu đề 
  • Recently used e-mail address: Hiển thị những email đã được sử dụng gần thời điểm này nhất.

Sau khi cài đặt xong, chọn OK để kết thúc cài đặt

Lưu ý:

Để xóa liên kết đã tạo, bạn hãy dùng tổng hợp phím Ctrl + Z để hủy thao tác vừa thực thiChúc các bạn thành công xuất sắc !* Các bài viết tương quan :

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang