Thủ Thuật

Hướng dẫn 6 cách căn chữ giữa ô trong Excel cho mọi phiên bản – https://thiennhuong.com

Le Linh01/11/2021

Việc căn giữa ô trong Excel để làm cho sheet dữ liệu trở nên chuyên nghiệp, đẹp hơn đã trở thành thói quen của nhiều người. Và nếu bạn chưa biết cách làm thế nào? Thì hãy tham khảo bài viết 6 cách căn chữ giữa ô trong Excel cho mọi phiên bản sau đây để có thể thực hiện được nhé!!!

Bài viết được triển khai trên máy tính hệ quản lý và điều hành Windows với phiên bản Excel năm nay, ngoài những bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tương tự như .

I. Khi nào cần căn giữa ô trong Excel

 • Khi dữ liệu cần căn giữa là tiêu đề.
 • Để trang trí cho phần dữ liệu được gọn gàng, đẹp hơn.
 • Giúp cho sheet dữ liệu trở nên chuyên nghiệp hơn.

II. Cách căn chữ giữa ô trong Excel theo chiều ngang, chiều dọc

1. Căn chữ giữa ô theo chiều ngang

Cách này sẽ hướng dẫn cũng như giúp bạn căn giữa các dữ liệu theo chiều ngang với những ô có kích thước cơ bản, mặc định.

Bước 1: Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.

Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(1).jpg”/></p>
<p>Chọn ô chứa tài liệu cần căn giữa > Chọn thẻ trang chủ .</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến phần <strong>Alignment</strong> > Nhấn <strong>chọn Center</strong> để căn giữa trong Excel.</p>
<p>Ngoài ra, bạn cũng có thể căn giữa nhiều ô bằng cách <strong>tô chọn toàn bộ</strong> vùng dữ liệu muốn căn giữa > <strong>Thực hiện lại</strong> các bước bên trên.</p>
<p><img alt= Nhấn chọn Center để căn giữa trong Excel” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(3).jpg”/>

Đi đến phần Alignment > Nhấn chọn Center để căn giữa trong Excel

2. Căn chữ giữa ô theo chiều dọc

Cách này sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý các trường hợp ô quá lớn dẫn đến tài liệu bên trong căn giữa bị giữa trên hoặc giữa dưới .

Bước 1: Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.

Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(2).jpg”/></p>
<p>Chọn ô chứa tài liệu cần căn giữa > Chọn thẻ trang chủ .</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến phần <strong>Alignment</strong> > Nhấn <strong>chọn Center</strong>.</p>
<p><img alt= Nhấn chọn Center” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(4).jpg”/>

Đi đến phần Alignment > Nhấn chọn Center

Bước 3: Để căn theo chiều dọc bạn hãy chọn theo các kiểu ở phía trên phần vừa chọn ở bước 2.

Trong đó:

 • Top Align: Căn lên phía trên.
 • Middle Align: Căn chính giữa.
 • Bottom Align: Căn xuống phía dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể căn giữa nhiều ô bằng cách tô chọn toàn bộ vùng dữ liệu muốn căn giữa > Thực hiện lại các bước bên trên.

Chọn kiểu căn giữa theo chiều dọc

Chọn kiểu căn giữa theo chiều dọc

III. Cách căn giữa ô trong Excel bằng chuột

Đối với cách này thì bạn chỉ cần sử dụng chuột để thực thi cực kỳ thuận tiện .

Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Center để căn giữa trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể căn giữa nhiều ô bằng cách tô chọn toàn bộ vùng dữ liệu muốn căn giữa > Thực hiện lại các bước bên trên.

Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Center để căn giữa trong Excel” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(6).jpg”/></p>
<p>Chọn ô chứa tài liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Center để căn giữa trong Excel</p>
<h3 id=IV. Cách căn giữa ô trong Excel bằng Format Cells

Ở cách này thì yên cầu bạn phải sử dụng bảng Format Cells để định dạng với nhiều thao tác hơn .

Bước 1: Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells.

Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(7).jpg”/></p>
<p>Chọn ô chứa tài liệu cần căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Ở hộp thoại hiện lên > Chọn <strong>thẻ Alignment</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn thẻ Alignment” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(8).jpg”/>

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn thẻ Alignment

Bước 3: Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center > Nhấn OK để căn giữa ô trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể căn giữa nhiều ô bằng cách tô chọn toàn bộ vùng dữ liệu muốn căn giữa > Thực hiện lại các bước bên trên.

Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center > Nhấn OK để căn giữa ô trong Excel” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(9).jpg”/></p>
<p>Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center > Nhấn OK để căn giữa ô trong ExcelVà đây là hiệu quả sau khi triển khai .</p>
<p><img alt=

Kết quả sau khi triển khai xong

V. Cách căn giữa ô trong Excel bằng Merge Center

Lưu ý:

 • Ở cách này bạn sẽ sử dụng lệnh gộp ô trong Excel để căn giữa.
 • Nếu bạn có nhiều ô để căn giữa thì không nên chọn cách này vì khi gộp ô thì chỉ giữ lại nội dung của ô đầu tiên khi bạn quét mà thôi!!

  Bước 1: Chọn ô có chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.

  Chọn ô chứa dữ liệu cần căn giữa > Chọn thẻ Home.” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(11).jpg”/></p>
<p>Chọn ô chứa tài liệu cần căn giữa > Chọn thẻ trang chủ .</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Đi đến phần <strong>Alignment</strong> > Chọn <strong>Merge & Center</strong> để căn giữa ô trong Excel.</p>
<p><img alt= Chọn Merge & Center để căn giữa ô trong Excel” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(12).jpg”/>

  Đi đến phần Alignment > Chọn Merge và Center để căn giữa ô trong Excel

  VI. Cách căn giữa nhiều ô mà không cần gộp ô trong Excel

  Ở cách này bạn hoàn toàn có thể căn giữa được các tài liệu được chọn 1 cách nhanh gọn .

  Bước 1:chọn toàn bộ dữ liệu muốn căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells.

  Tô chọn toàn bộ dữ liệu muốn căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(13).jpg”/></p>
<p>Tô chọn hàng loạt tài liệu muốn căn giữa > Nhấn chuột phải > Chọn Format Cells</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Ở hộp thoại <strong>Format Cells</strong> > Chọn <strong>thẻ Alignment</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn thẻ Alignment” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(14).jpg”/>

  Ở hộp thoại Format Cells > Chọn thẻ Alignment

  Bước 3: Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center Across Selection > Nhấn OK để căn giữa nhiều ô trong Excel.

  Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center Across Selection > Nhấn OK để căn giữa nhiều ô trong Excel” class=”lazy” src=”http://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/1392370/huong-dan-6-cach-can-chu-giua-o-trong-excel-cho-moi-phien%20(15).jpg”/></p>
<p>Đi đến mục Text alignment > Phần Horizontal > Chọn Center Across Selection > Nhấn OK để căn giữa nhiều ô trong ExcelVà đây là hiệu quả sau khi triển khai xong .</p>
<p><img alt=

  Kết quả sau khi thực thi xong

  Trên đây là 6 cách có thể giúp bạn căn giữa ô trong Excel 1 cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Nếu có thắc mắc về cách làm thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!!!

  25.002 lượt xem

  Bạn có làm được hướng dẫn này không ?

  Hướng dẫn 6 cách căn chữ giữa ô trong Excel cho mọi phiên bản - https://thiennhuong.com 4

  Hướng dẫn 6 cách căn chữ giữa ô trong Excel cho mọi phiên bản - https://thiennhuong.com 4
  Không

  Những bài viết liên quan

  Nút quay lại đầu trang