Thủ Thuật

Các thao tác trên bảng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn cụ thể tới các bạn các thao tác trên bảng trong Excel .
Khi thao tác với bảng biểu bạn cần chú ý quan tâm những thao tác sau :

1. Chỉnh sửa độ rộng của hàng và cột.

Có nhiều cách để chỉnh sửa độ rộng của hàng và cột .

Cách 1: Với cột di chuyển vào thanh đứng của cột -> khi con trỏ chuột xuất hiện mũi tên 4 chiều -> kéo thả chuột để điều chỉnh độ rộng của cột:

Di chuyển vào thanh đứng của cột để điều chỉnh độ rộng của cột

– Tương tự nếu muốn chỉnh sửa độ rộng của hàng -> kích chọn vào thanh ngang của hàng kéo chuột để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng của hàng :

Kích chọn vào thanh ngang của hàng kéo chuột để điều chỉnh độ rộng của hàng

Cách 2: Lựa chọn các cột cần thay đổi kích thước -> Home -> Cells -> Format -> Column width…

Chọn cột - Home - Cells - Format - Column width

– Hộp thoại Column width xuất hiện -> nhập kích thước cột cần thay đổi -> OK:

Nhập kích thước cột cần thay đổi

– Sau khi chọn OK độ rộng các cột đã thay đổi:

Độ rộng các cột đã thay đổi

2. Chèn thêm hàng, cột, ô.

– Chèn thêm cột: Lựa chọn vị trí cột cần chèn (cột được chèn vào phía bên trái cột lựa chọn) -> Home -> Cells -> Insert -> Insert Sheet Column:

Chèn thêm cột

– Tương tự với việc chèn hàng: Lựa chọn vị trí hàng cần chèn -> Home -> Cells -> Insert -> Insert Sheet Row.

Lựa chọn vị trí hàng cần chèn - Home - Cells - Insert - Insert Sheet Row

– Việc chèn thêm 1 ô vào trong bảng tính các bạn thao tác tương tự bằng cách chọn Insert Cells.

3. Xóa hàng, cột hoặc ô.

– Xóa hàng: Lựa chọn hàng cần xóa -> Home -> Cells -> Delete -> Delete Sheet Rows:

Lựa chọn hàng cần xóa - Home - Cells - Delete - Delete Sheet Rows

– Sau khi chọn Delete Sheet Row dòng trống đã bị xóa khỏi Table.

Sau khi chọn Delete Sheet Row dòng trống đã bị xóa khỏi Table

– Để xóa cột các bạn thao tác tương tự bằng cách kích chọn Delete Sheet Columns.

4. Cách ẩn/ hiện hàng cột trong Excel.

– Ẩn 1 cột:

+ Chuột phải vào cột cần ẩn -> Hide:

Chuột phải vào cột cần ẩn chọn Hide

+ Sau khi chọn Hide cột đã bị ẩn đi bằng cách thu hẹp kích thước tối đa:

Sau khi chọn Hide cột đã bị ẩn đi

+ Nếu muốn hiển thị lại cột di chuyển chuột tới thanh đứng của cột đã bị ẩn -> chuột phải chọn Unhide:

Hiển thị lại cột đã bị ẩn chọn Unhide

– Với việc ẩn và hiển hàng các bạn thao tác tương tự.

– Ngoài các thao tác trên, để thao tác nhanh trên bảng bạn sử dụng tính năng sau: Chuột phải vào cột hoặc hàng cần thao tác -> những tính năng thường sử dụng trong bảng như Insert, Delete được hiển thị bạn chỉ cần kích chọn vào những tính năng đó:

Các thao tác nhanh trên bảng như Insert, Delete

Trên đây là hướng dẫn cụ thể các thao tác trên bảng trong Excel 2013 .
Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang