Thủ Thuật

Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập – Học Excel Online Miễn Phí

Trong Excel chúng ta thường xuyên phải làm việc với đối tượng thời gian là Ngày, Tháng, Năm. Vậy làm thế nào để tách được các giá trị ngày, tháng, năm từ 1 ô chứa 1 dữ liệu có dạng thời gian? Hay làm thế nào để tạo ra 1 giá trị ngày tháng từ những nội dung riêng lẻ Năm, Tháng, Ngày? Sau đây Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn các hàm lấy ngày tháng năm trong excel.

Hàm YEAR để lấy giá trị Năm từ một đối tượng thời gian

Để lấy được giá trị Số năm từ một đối tượng thời gian thì chúng ta có thể sử dụng hàm YEAR trong Excel.

Cấu trúc của hàm YEAR

=YEAR(serial_number)

Trong đó serial_number là một giá trị về thời hạn, là tài liệu dạng số, không phải dạng Text
Xem thêm : Cách phân biệt dạng tài liệu trong Excel với nhóm hàm IsNumber, IsNonText, IsText
Trong ví dụ dưới đây tất cả chúng ta cùng xem cách sử dụng hàm YEAR và hiệu quả thu được :

Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập - Học Excel Online Miễn Phí 1

Như vậy tất cả chúng ta thấy : Dù giá trị thời hạn viết dưới định dạng nào thì hàm YEAR vẫn lấy đúng số Năm trong giá trị thời hạn đó .
Ví dụ : Để xác lập năm hiện tại là năm nào thì tất cả chúng ta tích hợp hàm YEAR với hàm TODAY như sau :
= YEAR ( TODAY ( ) )
Kết quả của hàm YEAR ra một giá trị có loại tài liệu là dạng Number, không phải dạng thời hạn .

Hàm MONTH để lấy giá trị Tháng từ một đối tượng thời gian

Để lấy được giá trị Số Tháng từ một đối tượng thời gian thì chúng ta có thể sử dụng hàm MONTH trong Excel.

Cấu trúc của hàm MONTH

= MONTH ( serial_number )
Trong đó serial_number là một giá trị về thời hạn, là tài liệu dạng số, không phải dạng Text
Xét 1 số ít ví dụ vận dụng hàm tách số tháng từ 1 giá trị thời hạn như sau :

Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập - Học Excel Online Miễn Phí 3

Kết quả của hàm MONTH ra một giá trị có loại tài liệu là dạng Number, không phải dạng thời hạn .

Hàm DAY để lấy giá trị Ngày từ một đối tượng thời gian

Tương tự như hàm YEAR, hàm MONTH ở trên, hàm DAY sẽ giúp chúng ta xác định số Ngày từ một giá trị thời gian trong Excel.

Cấu trúc hàm DAY

= DAY ( serial_number )
serial_number là một giá trị thời hạn, tài liệu dạng số .

Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập - Học Excel Online Miễn Phí 5

Kết quả của hàm DAY ra một giá trị có loại tài liệu là dạng Number, không phải dạng thời hạn .

Hàm DATE để tạo ra 1 giá trị thời gian từ việc ghép các đối tượng Năm, Tháng, Ngày

Để tạo ra một giá trị thời gian thì chúng ta phải dùng hàm DATE. Hàm Date giúp xác định ra một giá trị thời gian có đầy đủ Ngày, Tháng, Năm và được viết đúng định dạng chuẩn là Thời gian.

Cấu trúc của hàm DATE
= DATE ( year, month, day )
Cấu trúc hàm Date khá đặc biệt quan trọng, đó là thứ tự của các thành phần trong hàm là Năm > Tháng > Ngày. Khi viết hàm cần đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm nội dung này .
Một số ví dụ về việc ứng dụng hàm Date để tạo ra giá trị trình diễn thời hạn :

Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập - Học Excel Online Miễn Phí 7

  • Trong kết quả tại D4 và D5 có sử dụng hàm IF để biện luận giá trị năm. Nếu số năm nhỏ hơn hoặc bằng 18 (năm hiện tại là 2018) thì sẽ coi năm đó thuộc năm 2000 trở đi. Còn không phải thì sẽ tính cho những năm thuộc 1900 tới trước 2000
  • Kết quả tại D3 có sử dụng hàm TEXT kết hợp hàm DATE để thay đổi cách định dạng giá trị ngày theo ý muốn.

Dưới đây là một bài tập nhỏ cho các bạn để rèn luyện về hàm giải quyết và xử lý thời hạn. Các bạn tải về theo địa chỉ : http://bit.ly/2yFD83j
Để hoàn toàn có thể làm tốt bài tập trên, các bạn cần khám phá thêm một số ít kiến thức và kỹ năng về các hàm : VLOOKUP, CHOOSE, SUMIFS, WEEKDAY

Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu với các bạn Khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm. Đây là 1 khóa học rất đầy đủ kiến thức và bổ trợ rất tuyệt vời cho bạn trong việc làm quen với Excel, sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để giúp bạn làm việc trên Excel được tốt hơn, hiệu quả hơn. Chi tiết xem tại:

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang