Thủ Thuật

So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau

Vừa rồi Học Excel Online có nhận được 1 câu hỏi khá thú vị như sau:

 • Làm thế nào để so sánh 2 danh sách ở 2 sheet khác nhau?
 • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung xuất hiện đồng thời trong cả 2 danh sách này?
 • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung chỉ có ở danh sách A mà không có trong danh sách B?
 • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung chỉ có ở danh sách B mà không có trong danh sách A?

Bạn hoàn toàn có thể tự mình vấn đáp được câu hỏi này không ? Hãy để Học Excel Online gợi ý cho bạn 1 cách làm nhé :

1. Phân tích yêu cầu

Giả sử tất cả chúng ta có 2 danh sách nằm trên 2 sheet khác nhau, gọi là Sheet A và Sheet B, tương ứng là Danh sách A nằm ở Sheet A, Danh sách B nằm ở Sheet B

So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau 1

Thực hiện so sánh 2 danh sách = so sánh từng giá trị trong danh sách này với hàng loạt danh sách kia. Đây là việc đổi khác cách diễn đạt để hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được câu lệnh sẽ sử dụng ( Lệnh COUNTIF )
Việc tách ( lấy ) tài liệu sẽ gồm có 2 thủ tục :

 • Lọc dữ liệu dựa vào kết quả của việc so sánh. Tùy từng yêu cầu dữ liệu cần lấy sẽ thực hiện lọc theo nội dung tương ứng.
 • Lấy dữ liệu bằng cách Copy+Paste hoặc kỹ thuật lọc dữ liệu khác (ví dụ như Advanced Filter)

2. Cách làm

2.1. Xây dựng hàm COUNTIF

Muốn so sánh nội dung ở Danh sách B với danh sách A, tất cả chúng ta đặt hàm COUNTIF tại sheet A như sau :

So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau 3

Trong đó các đối tượng người dùng của hàm COUNTIF gồm :

Range: Vùng cần so sánh – là danh sách ở Sheet B, cột A. Khi áp dụng trên toàn bộ cột A ở sheet B thì có thể viết như sau: B!A:A

Criteria: Điều kiện cần so sánh – là từng giá trị ở danh sách A, áp dụng từ A2 tới A10

Như vậy với từng giá trị trong danh sách A, tất cả chúng ta có tác dụng như sau :

 • Bằng 0: giá trị này ở danh sách A không có trong danh sách B
 • Bằng 1: Giá trị này ở danh sách A có cả trong danh sách B, xuất hiện 1 lần

2.2. Thao tác lọc

Áp dụng công dụng AutoFilter ở Sheet A như sau :

 • Chọn toàn bộ vùng dữ liệu ở Sheet A, gồm 2 cột A và B
 • Chọn tab Data > chọn Filter

So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau 5

Để lọc nội dung xuất hiện đồng thời cả 2 sheet, lọc các giá trị có kết quả là 1 tại cột B

Để lọc nội dung chỉ có ở Danh sách A, không có trong danh sách B, lọc các giá trị có kết quả là 0 tại cột B

2.3. Thao tác lấy dữ liệu

 • Copy các kết quả sau khi lọc ở cột A
 • Dán phần giá trị (paste special / Value) sang vùng kết quả

Xem thêm video dưới đây để hiểu rõ hơn về cách triển khai :


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online !

Xem thêm: Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 cột trong excel cực đơn giản

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang