Thủ Thuật

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ nói về các cách tính tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (AAGR) và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) trong Excel.

Tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel

Để đo lường và thống kê tỷ suất tăng trưởng hàng năm trong Excel, có một công thức cơ bản như sau : = ( ( Giá trị Cuối / Giá trị đẩu ) ^ ( 1 / ( khoảng chừng thời hạn – 1 ) ) – 1. Và tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện vận dụng công thức này như sau :
1. Chọn ô trống, ví dụ C6, nhập công thức = ( B11 / B2 ) ^ ( 1 / ( 10-1 ) ) – 1 vào đó, và nhấn phím Enter. Xem hình sau :

Chú ý: Trong công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) -1, B11 là ô có giá trị cuối, B2 là ô có giá trị đầu, và 10 là khoảng thời gian giữa giá trị bắt đầu và kết thúc và bạn có thể thay đổi chúng theo ý muốn.

2. Chọn ô mà bạn nhập công thức (trong trường hợp của chúng ta là C6), nhấp vào nút Percent Style trên tab Home để thay đổi số thành định dạng phần trăm, và sau đó thay đổi vị trí thập phân của nó bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình sau:

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel 1

Tính tỉ lệ tăng trưởng hàng năm với hàm XIRR trong Excel

Thật ra, hàm XIRR hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta đo lường và thống kê lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel thuận tiện, nhưng nó cần bạn tạo một bảng mới có giá trị đầu và cuối .
1. Tạo một bảng có giá trị đầu và cuối như hình sau

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel 3

Lưu ý: Trong ô B30 nhập = B2, trong ô C30 nhập = A2, trong ô B31 nhập = -B11 và trong ô C31 nhập = A11 hoặc bạn có thể nhập dữ liệu ban đầu của bạn vào bảng này trực tiếp. Nhân tiện, bạn phải thêm dấu trừ trước Giá trị Cuối.

2. Chọn một ô trống bên dưới bảng này, nhập công thức = XIRR (B30: B31, C30: C31) vào đó, và nhấn phím Enter.

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel 5

3. Để thay đổi kết quả thành định dạng phần trăm, hãy chọn ô có hàm XIRR, nhấp vào nút Percent Style trên tab Home và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình sau:

Để tính tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trong excel, thường thì tất cả chúng ta phải giám sát tỉ lệ tăng trưởng hàng năm của mỗi năm bằng công thức = ( Giá trị cuối – Giá trị đầu ) / Giá trị đầu, và sau đó tính trùng bình những tỷ suất tăng trưởng hàng năm này. Bạn hoàn toàn có thể làm như sau :
1. Bên cạnh bảng bắt đầu, hãy nhập công thức = ( B3-B2 ) / B2 vào ô C3 trống, và kéo công thức từ C3 đến C11 .

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel 7

2. Chọn vùng C3: C11, nhấp vào nút Percent Style trên tab Home và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình trên:

3. Trung bình tỷ suất tăng trưởng qua những năm được tính bằng công thức = AVERAGE ( C3 : C11 ) trong ô C12, và nhấn phím Enter .

Cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel 9

Mong rằng với bài viết này sẽ giúp những bạn hoàn toàn có thể biết cách làm thế nào để tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel một cách đơn thuần và hiệu suất cao nhất .
Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang